12. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin

Tänään kerron mitä kuvaa Booas = Hänesssä on voima.

Laitan useita Raamatun kohtia selventämään.

Joh.15: 5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään.

Ps.28: 7. Herra on voimani ja kilpeni.

Herra antaa voiman kestää kiusaukset ja ahdistukset.

Ps.59: 18. Jumala, minun voimani,

Tämä on selvä ja yksinkertainen tunnustus Booas pylväästä.

Ps.62: 8. Jumalassa on pelastukseni ja kunniani. Hän on minun voimani kallio ja turvani.

Tässä on viisi eri tunnustusta siitä mitä Jumala on meille, I pelastukseni, II kunniani, III keskimmäisenä Booas (voimani), IV kallio, V turvani.

Booaksen varassa ovat kaksi muuta molemmin puolin.

Jes.33:13. Kuulkaa, te kaukaiset, mitä minä olen tehnyt, te lähellä olevat, tuntekaa minun voimani.

Tässä Booaksesta muistutetaan lähellä, ja kaukana olevia.

Jes.49:5 (loppuosa) Jumalani on tullut voimakseni.

Muistutus siitä, kun olemme jättäneet elämämme Jumalan käsiin, niin Hän on tullut voimaksemme, emmekä enää turvaa ihmisiin.

Jer.16: 19. (Alkuosa) Herra, minun voimani (Booas) ja turvani, pakopaikkani hädän päivänä!

Psalmi 91 kokonaan.

Siinnä näkyy, kuinka Hänessä on Voima = Booas. 

Hes.38: 3. ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn sinua vastaan, Goog, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä käännän sinut ympäri, panen koukut sinun leukoihisi ja tuon sinut ulos maastasi, sinut ja koko sotaväkesi…

Lukekaa jae 8 loppuun, niin näette Jumalan valtavan voiman osoituksen.

Jumala määrää voimallaan kansat hyökkäämään ja laittaa voimallaan koukut leukoihin, vieden väkisin Israelin kimppuun.

Muutenkin Hesekielissä on paljon asiaa myös meille, nykyuskoville aivan arkeen.

Pylväissä ei ollut voima, vaan ne olivat muistutuksena Jumalan voimasta.

Herra vahvistaa = Jaakin, ja Hänessä on Voima = Booas..

Tällaista Herra tarjoaa Filadelfian = Veljesrakkauden seurakunnalle.

Kukapa siitä kieltäytyisi, mutta moni kieltäytyy, mutta kuinka kieltäytyy?

Jättämällä Jeesuksen seuraamisen, tai ettei ensinkään lähde seuraamaan.

 

Kuinka voit olla pylväinä Pyhän Hengen temppelissä?

1.Kor.6: 19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta? Te ette ole itsenne omat, 20. teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.

Temppelin eteishallissa olivat nuo pylväät muistuttamassa, Herra vahvistaa/Hän vahvistaa, Hänessä on voima/Herran voimassa.

Kansa näki pylväät ja ne muistuttivat, kuka on ainoa Jumala ja Voima.

Meidän PH:n temppelissä ovat nuo pylväät, jotka olemme itse uskossa.

Jumalan omissa näkyy Jaakin = Herra vahvistaa/Hän vahvistaa, Booas = Hänessä on voima/Herran voimassa.

Jokainen meistä ymmärtää, tai ainakin pitäisi ymmärtää, ettemme omin voimin selviä Taivaaseen, vaan se on Jeesuksen teko.

Meissä ei ole voimaa vastustaa kaikkia kiusauksia, ja sieluvihollisen ansoja.

Se kaikki mitä jaksamme, johtuu siitä, että Hän vahvistaa, ja Hänessä on Voima.

Nuo kaksi asiaa näkyy meidän Pyhän Hengen temppelissä meille itselle, ja maailmalle, muutoksena elämässämme.

Joidenkin elämässä näkyy, ja itsekin tuntee kuinka Jumala vahvistaa toisinaan hyvinkin rankkojen koettelemusten keskellä.

Jaakin = Herra vahvistaa/Hän vahvistaa

Toisten elämässä näkyy selvemmin Jumalan voima, joka voi ilmetä esim. erilaisina armolahjoina.

Booas = Hänessä on voima/Herran voimassa.

Hyvä lukijani, onko sinussa molemmat kuten pylväät temppeliin mennessä.

 

Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja Veressä.

Tapaammehan viimeistään Taivaassa!