Blogi viivästyi sivustolla kirjoituksen estäneen ongelman vuoksi.

Ennen näitä on pylväisiin littyvä lupaus, jota en tässä käy läpi, vaikka se on tärkeä. 

1.Lupaus 

Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen  

Tuo lupaus, että voittajiin Herra kirjoittaa Jumalan nimen, on hyvin erikoinen. 

Käskyissäkin on ”älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä”. 

”Isä meidän" rukouksessakin on ”Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. 

Herra ja Jumala, eivät ole Jumalan nimiä, vaan osoittavat asemaa ja arvoa. 

Kielletty ja pyhitettävä nimi oli ilmeisesti Jahve. 

Fariseukset opettivat ”koska kukaan ei enää tiedä, kuinka nimi tuli lausua, niin sitä ei saanut lausua.” 

Saddukeukset opettivat, että vain ylimmäinen pappi sai sen lausua, kerran vuodessa mennessään Kaikkein pyhimpään uhraamaan, ovella hän vihmoi veren. 

Veren vihmonta ohjeoli ”ei pystyyn, eikä vaakaan, vaan ikään kuin ristin tehden”. 

Essealaiset opetti eri tavalla, en selitä enää sitä. 

Tätä taustaa vasten lupaus oli hyvin erikoinen, nimi kirjoitettaisiin voittajiin. 

Tässä on vielä erikoinen piirre, heitä ei puhutella joukkona, vaan kuin olisi yksi. 

Puhutella häneksi, oli sen ajan hengellisessä sanastossa suuri arvostuksen osoitus. 

Osoittaa kuinka meidän Herramme arvostaa korkealle niitä, jotka voittaa kiusaukset. 

 

2.Lupaus 

ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, 

Tässä on myös erittäin suuri, laaja ja syvällinen sanoma. 

VT:n ajan heprean tuntijoiden mukaan sanalla Jerusalem on kymmeniä merkityksiä.  

Pari merkitystä, Rauhan maja, Rauhan perustus. 

 

joka laskeutuu taivaasta minun Jumalani luota. 

Tästä tapahtumasta on kerrottu Ilm.k:n lopussa tarkemmin. 

Tulee mieleen, Uusi Jerus. kun Jeesus puhui, ”Minä menen valmistamaan teille sijaa”. 

Kyseessä on todella valtava rakennelma, sivu ja korkeus noin 2300 km.  

Alue on n. 5,3 milj. km2, kun esimerkiksi EU:n pinta- ala on noin 4,3 milj. km2. 

Uusi Jerusalem on suurempi kuin koko EU. 

 

3.Lupaus 

ja oman uuden nimeni 

Tähän en ole löytänyt mitään selvyyttä Raamatusta, mikä uusi nimi on, ja uskonkin sen pysyvän siihen asti salaisuutena ihmisille, kunnes tuo hetki koittaa.

Tässä on taas eräs valtava lupaus, suurten lupausten ketjussa.

Hän kirjoittaa Sinuun tuon suuren salatun nimen, kun pysyt Hänessä.

Hyvä lukijani, Niin arvokas sinä olet!

 

Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja Veressä.

Tapaammehan viimeistään Taivaassa, ja jos Jumala suo niin viikon kuluttua täällä!