ja valkeat vaatteet

Tämäkin oli ostettavien luettelossa.

Valkeat vaatteet oli pyhien vanhurskautus, jonka Jumala antaa.

Tästä käytetään myös ilmaisua ”Pyhien vanhurskaat teot”, sillä kaikki meidän tekomme ovat Jumalan vaikutuksesta tehty.

Tämä puuttui Laodikealaisilta.

Teoilla ei valkeita vaatteita ansaita, mutta ne ovat Jumalan tahdon mukaiset meidän hengelliset vaatteemme.

Hyvä muistutus myös meille, pidä huolta, että hengen vaatteet ovat aina valkeat.

Myös vaatteet sai samalla hinnalla, eli rahatta ja hinnatta

 

että niihin pukeutuisit

Tällä sanonnalla oli määrätty merkitys.

Sanonta ”pukeutuminen” tarkoitti, että uskon, ja uskon tekojen, ja elämän piti näkyä.

Ei tarkoita, että tekojamme on torvia toitottaen kuulutettava, mutta usko on näyttävä vaelluksessa.

Eihän meistä kukaan kadullakaan huuda, ”hei olen pukeutunut”, vaan pukeutuminen näkyy.

Näkyykö Suomen srk:ssa pukeutuminen Jumalan pyhyyden valkeaan vaatteeseen.

Kuinka on oma laitamme, näkyykö pukeutumisemme valkeisiin vaatteisiin omissa silmissämme, entä näkeekö muut.

Se on juuri se arkielämä, jossa pitäisi näkyä.

 

eikä alastomuutesi häpeä näkyisi,

Jumalan mielestä, tämän pyhyyden puuttuminen on häpeällistä alastomuutta.

Maailma ylpeilee alastomuudellaan, eli Jumalan pyhyyden puuttumisella.

Hyvä lukijani, kuinka on sinun laitasi?

Mihin olet pukeutunut, maailmaan, vai Kristukseen?

 

Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja Veressä.

Tapaamme viikon kuluttua, jos Jumala suo.