18. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit,

Tässä on kolme sanaa, joissa jokaisessa on sanoma.

1.Minä = Seurakunnan neuvoja on Herra itse.

2. Neuvon. Hän neuvoo, ei käske eikä kehoita.

Vastuu neuvon vastaanottamisesta ja noudattamisesta jäi srk:lle.

Jumala jättää aina omaksi valinnaksi, noudattaako Jumalan Sanaa.

3. Sinua. Muille srk.lle ei tule neuvoja, vaan muita mainintoja.

Laodikea on ensimmäinen, jota neuvotaan.

 

ostamaan minulta

Joissain käännöksissä on lisäksi sanonta ”rahatta ja hinnatta”.

Sama Jes.55:1. Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa.

Jumalalta ostetaan ilman rahaa, eikä ostettavalla ole hintaa.

Mitä maallista me voisimme Jumalalle antaa maksuksi, sillä Hänen on maa, ja kaikki mitä siinä on.

Hinta, jonka me voimme antaa, on itsemme, ja elämämme hänelle.

 

kultaa tulessa puhdistettua.

Nyt Herra ilmoittaa mitä ostaa, tuollainen on kaikkein kalleinta kultaa.

Tulessa puhdistettu kulta viittaa aivan selvästi Kristukseen, ja Hänen lunastustyöhönsä.

Kulta oli pyhyyden ja jumalallisuuden vertauskuva, tätä Laodikean kehoitettiin ostamaan.

Tulessa puhdistaminen on vaikein osa elämässä.

Se ei ole kunniaa ja menestystä maallisessa mielessä.

Ostaminen tarkoitti, että Laodikean piti pyrkiä Jumalan pyhyyteen vaelluksessaan.

Hinta, jota joutui maksamaan ei ollut maallista, vaan hengellistä.

Se oli luopumista maailman arvojen mukaisesta elämästä.

 

että rikastuisit

Seurakuntaa, joka piti itseään niin rikkaana, ettei mitään tarvitse, kehoitetaan rikastumaan tavalla, jonka he olivat jo unohtaneet.

Rabbiininen (ei farisealainen) opetus käytti sanoja rikkaus ja köyhyys, hurskaasta tai syntisestä elämästä.

Tässäkin selvästi Jeesus viittaa juuri tällaiseen elämään.

Näin sen ajan kuulijat sen ymmärsivät.

Tässä Jeesus itse neuvoo Laodikealaisia, Hänen tahtonsa mukaiseen elämään.

Muistakaamme, että maallinen ja hengellinen rikkaus ovat kaksi eri asiaa.

Hengellistä rikastumista tarvittaisiin nykyäänkin, eikä vain Laodikeassa.

Hyvä lukijani, vain Jeesus voi antaa elämääsi todellista rikkautta, joka tulee suoraan Taivaasta.

Lue Jumalan Sanaa, ja luota siihen, niin löydät sitä rikkautta.

 

Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja Veressä.

Tapaamme viikon kuluttua, jos Jumala suo.