Et kuitenkaan tiedä, että juuri sinä olet kurja ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. 

Nyt tulee kova määrittely itseltään Jeesukselta Laodikean (kansan oikeuden) tilasta, käsittelen erittäin lyhyesti pätkittäin, tarkempi käsittely oli "Raamattu tutuksi" illassa.

Mikä oli vienyt tiedon Laodikean seurakunnalta? 

Minä olen sitä mieltä, että heiltä puuttui Pyhä Henki, perustelen sitä tällä.

Joh.16: 8. Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion:

Pyhä Heni oli vaihdettu rikkauteen.

Tieto siitä mikä on synti, ja mikä on hurskaus, oli kadonnut Pyhän Hengen mukana.

Jeesus kertoo mitä muuta he eivät tiedä. 

että juuri sinä olet, 

Nyt tässä tulee puhuttelu koko seurakunnalle, koska ei sanota, että joukossasi on.

Sitten Jeesus ruotii seurakunnan enemmistön tilaa yleisesti. 

viheliäinen

He olivat Jumalan silmissä myös viheliäisiä. 

Tässä on hyvä muistaa, että Hän tietää myös meidän heikkoutemme. 

ja kurja 

Ei mitenkään ylentävä kuva seurakunnasta, joka piti itseään niin hyvänä, ettei tarvitse mitään.

Se mitä ihmisten silmissä luullaan arvostetuksi ja kunnioitetuksi hengellisesti, voikin olla Jumalan silmissä vain kurjaa ja onnetonta. 

köyhä, 

Tämä oli vaikea sulattaa seurakunnan, joka katsoi olevansa niin rikas, ettei enää tarvitse mitään.

He saivat kuitenkin Jumalalta kuulla, että Hän piti seurakuntaa todellisuudessa köyhänä.

Selvästi tarkoittaa hengellistä köyhyyttä, se on paljon pahempi kuin maallinen.

Ei kannata tuijottaa millaisilla varoilla joku toimii, sillä se ei ole ratkaisevinta. 

Alkuseurakunta oli köyhä, temppelilaitos oli rikas, mutta Jumala toimi alkuseurakunnassa, ei rikkaassa temppelilaitoksessa.

Eikä seurakunnan, tai uskovan omaisuus tuo mitään ansiota Jumalan edessä.

Johannes Kastaja oli vaatimaton ja köyhä, puku oli kamelinkarvoista, söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa.  Mitä Jeesus sanoi hänestä Johanneksesta. 

Matt.11: 11. Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän.

sokea 

Tarkoittaa hengellistä sokeutta, joka on kaikkein vaarallisin sokeus, sen seuraus on kadotus. 

Joh.9: 39. Ja Jeesus sanoi: "Tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi".  40. Ja muutamat fariseukset, jotka olivat siinä häntä lähellä, kuulivat tämän ja sanoivat hänelle: "Olemmeko mekin sokeat?" 41. Jeesus sanoi heille: "Jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä; mutta nyt te sanotte: 'Me näemme'; sentähden teidän syntinne pysyy". 

Sitten toinen sokeutta selventävä kohta, jonka Jeesus taas sano fariseuksille.

Matt.15: 14. Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat." 

Tässä Jeesus sanoo fariseusten olevan sokeita hengellisesti, koska Pyhä Henki ei voinut näyttää heille mikä on synti, mikä vanhurskaus, ja mikä tuomio. 

Laodikea oli sokea samasta syystä. 

ja alaston. 

Kohdassa käytetty kreikan sana on gymnos – gymnoteetos, joka on käännetty muissa kohdissa ryysyihin puettu, tai vailla jokapäiväistä vaatetusta.

Ei tarkoita maallista vaatetusta, vaan heillä ei ollut valkeaa vaatetta (pyhien vanhurskautta), ja siksi heidät katsottiin olevan alasti tai ryysyissä. 

Hyvä lukijani, näemme tässä, kuinka he, jotka pitivät itseään täydellisenä, eivätkä usko tarvitsevansa Jumalaa, ja jotka ylpeilivät rikkaudellaan, mitä he ovat Jumalan silmissä.   

Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja Veressä.

Tapaamme viikon kuluttua, jos Jumala suo.