21. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa.

Taas voittaminen, kuten Tyatiralle, Sardekselle ja Filadelfia.

Nämä kirjeet ovat 4 viimeistä, joista Laodikea on viimeinen.

Joissain käännöksissä täsmennetään kyse olevan voitto synneistä, kiusauksista, koettelemuksista ,koko uskon elämässä.

Se onkin hyvin tärkeä voitto, ja aivan ilmeisesti kyse on siitä.

 

sen minä annan

Jeesus painottaa tässä Jumalallista valtaansa, jonka on Isältä saanut sanomalla ”Minä annan”.

Seuraavan asian ei sanota tulevan automaattisesti voittajille, vaan Jeesus antaa.

 

istua kanssani valtaistuimellani

Joissain käännöksissä on lisäys ”sanomattomassa kunniassa”, jossain täsmennetään valtaistuimen olevan Taivaassa.

Tähän asti on ollut lupauksia Elämän kruunusta, ja syönnistä Elämän puusta, pukemisesta valkeisiin vaatteisiin, mutta nyt Jeesus ottaa valtaistuimelleen.

Tätä minä en täysin käsitä, mutta ymmärrän sen olevan jotain hyvin suurta.

Siksi en yritä selittää mitä kaikkea tämä sisältää.

Kun taas seuraavan kerran katsot peiliin niin sano, ”siinnä on sielu, jonka Herra Jeesus antaa istua kanssaan valtaistuimellaan”.

 

niin kuin minäkin olen voittanut

Joku käännös täsmentää ”voittanut kiusaukset ja koettelemukset”.

Jeesus ottaa itsensä esimerkiksi voittajasta.

 

ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa.

Sinne Hän meni noustuaan taivaaseen.

Ei käsittäneet ylipapit ja muut, ketä he vaativat ristiin naulittavaksi.

Ei Pilatus kenet tuomitsi.

Vain roomalainen sadan päämies tunnusti ”tämä oli Jumalan Poika”.

 

Hyvä lukijani.

Tällä kertaa jätän sinun mietittäväksi, mitä kaikkea tämä sinun elämässäsi tarkoittaa.

Mieti erikoisesti kohtaa ”voittanut, oletko voittanut kiusaukset ja koettelemukset.

Ei se onnistu omin voimin, mutta Herramme Jeesus auttaa sinua, jos itse tahdot voittaa.

 

Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja Veressä.

Tapaamme viikon kuluttua, jos Jumala suo.