Luuk.2:1. Niinä päivinä keisari Augustus antoi käskyn, että koko valtakunta oli pantava verolle. 2. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kviriniuksen ollessa Syyrian maaherrana. 3. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.

Tuosta saa käsityksen kyseessä olleen vain ilmoittautuminen viranomaisille.

Käytäntö oli kuitenkin aika julma.

Roomalainen sen ajan historioitsija Lactantius, kuvailee sitä näin.

 

”Roomalaiset verovirkailijat ilmestyivät kaikkialle ja saivat kaikki kapinaan.

Pellot mitattiin tilkku tilkulta, jokainen viiniköynnös ja hedelmäpuu laskettiin, karjan pääluku rekisteröitiin ja ihmisten lukumäärä merkittiin tarkoin muistiin.

Kaupungeissa kaupunkilaiset ja kyläläiset ajettiin yhteen.

Kaikki torit olivat tupaten täynnä yhteen kokoontuvia perheitä, jokainen ilmestyi paikalle koko sukulais- ja lapsilaumansa kanssa.

Kaikkialla kuului piiskaamalla ja muulla tavoin kiduttamalla saatuja kuulusteltavien huutoja.

Pojat asetettiin isiään vastaan, vaimot miehiään vastaan.

Kun kaikki oli tutkittu huolellisesti, verovelvollisia kidutettiin, kunnes he todistivat itseään vastaan, ja kun kipu kävi sietämättömäksi, niin verovelvollisen nimiin oli merkitty omaisuutta, jota ei ollut olemassakaan.

Ikää ja terveydentilaa ei otettu millään tavalla otettu huomioon.”

 

Myöhemmät veronkannot toteutettiin samalla tavalla.

Juutalaisessa kirjallisuudessa verollepanon nimi oli siihen aikaan ”Maan riistäminen”.

Rooman, ja Israelin historiasta löytyy maininta, että näille kokoamispaikoille, antoi kansa usein nimen Golgata = Pääkallonpaikka, koska roomalaiset vaativat jokaisen tulemaan sinne, eli niin monta päätä kuin kylässä oli.

Joosef ja Maria olivat menossa tällaiseen verollepanoon Betlehemiin silloin kun Jeesus syntyi.

 

Tässä verotuksessa on myös esikuva Jeesuksen paluuseen.

Jeesus tuli ensimmäisen kerran maan päälle keskelle Israelin ahdistusta.

Niin on myös toinen tulemus oleva Raamatun mukaan.

Jeesus sano ”Minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut”.

Tunteeko Jeesus sinut omanaan?

 

Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja Veressä.

Tapaamme viikon kuluttua, jos Jumala suo.