Tällä kertaa kirjoitan hieman laajemmin, koska avaan 3 eri jaetta, sillä niiden sanoma kuuluu yhteen.

8. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset,

Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen,

Tässä näemme, että olennot ja vanhimmat olivat alisteisia, vaikka saivat olla lähellä Jumalaa.

ja heillä oli kantele kullakin

Nyt aletaan kuvata varustuksia, ensin ylistykseen tarvittava soitin ensin, ei kellään soofar torvi.

ja heillä oli kultaiset maljat

Tärkeä tuo kultainen, koska sillä kuvattiin siihen aikaan kuninkaallisuutta.

täynnä suitsutuksia

Tälle oli esikuva Jerusalemin temppelipalveluksessa, sillä suitsutus oli tärkeä toimitus Temppelissä, erikoisesti yhdeksännen hetken suitsutus (klo 15.00).

Kun suitsukkeen savu nousi, niin katsottiin Israelin kansan saaneen sovituksen.

Silloin oli myös fariseus ja publikaani rukoilemassa Luuk.18:9 – 14.

Kohta ei tarkoita, että Taivaassa tarvittaisiin sovitusta, mutta vahvistaa kyseessä olevan sovittajan, Jeesuksen.

jotka ovat pyhien rukoukset,

Tässä on kyse hyvin laajasta asiasta, mutta kerron lyhyesti, ehkä hieman eri kannalta kuin mitä olette tottuneet kuulemaan rukousten suhteen.

Tämä olkoon lisä siihen mitä jo olette oppineet aiheesta.

Rukous on Raamatun mukaan myös kohtaamista Jumalan kanssa.

Rukous vaikuttaa Taivaassa sovitusta niille, joiden puolesta rukoilemme.

Esim. jonkun uskoon tulo. Rukous vaikuttaa sovittavasti hänen ja Jumalan välillä.

Rukous ei sovita, mutta rukous ikään kuin avaa ovia sovitukselle, jonka Jeesus on tehnyt.

9. ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista

ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: Sinä olet arvollinen

Ensiksi ylistettiin Jumalaa, eikä kultaisia maljoja otettu heti käyttöön.

Tuo ”sanoen” sana tarkoittaa tässä virren sanoja.

Ajatelkaa mitä kaikkia pyhiä olentoja onkaan taivaassa, suuria enkeleitä ja olentoja sekä vanhimpia, mutta kukaan heistä ei ollut tarpeeksi arvollinen, mutta miksi.

Hepr.1: 4. tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.

Arvollisuus viittaa asiaan, joka saa vahvistuksen tässä Johannekselle näytetyssä Jeesuksen Kristuksen näyssä, ja sitten katsotaan mihin ja miksi on arvollinen.

ottamaan kirjan

Kukaan muu koko taivaassa ei ollut arvollinen edes ottamaan kirjaa käteensä Jumalan kädestä.

Tämä vahvistaa erää aikaisemman Jeesuksen sanan, osoittaen kuinka turvassa olemme.

Joh.10: 27. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. 28. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. 29. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä. 30. Minä ja Isä olemme yhtä."

avaamaan sen sinetit,

Karitsa voi ottaa käteensä, ja avata sinettejä/ristejä, sillä käärö oli Isän kädessä, kohta osoittaa, ettei Jeesuskaan tiennyt mitä käärössä oli, sillä se oli Isän kädessä suljettuna 7 sinetillä/ristillä.

Sinetti ja risti oli vanhassa hepreassa sama sana.

sillä sinä olet tullut teurastetuksi

Pääsiäiskaritsa oli teurastettava, vahvistaa Jeesusta Karitsana, joka uhrattiin puolestamme.

ja olet verelläsi ostanut

Nyt tulee lunastus/osto väline, Jeesuksen veri.

Tämä vaihtelee eri käännöksissä, joko ostanut tai lunastanut.

Tässä mielestäni lunastanut on oikea ilmaisu, kerron mikä ero noilla sanoilla on, koska ei ole sama, onko lunastanut vai ostanut.

 

Osto tarkoittaa sellaista, joka hankitaan esim. ensimmäistä kertaa, jota ei ole ennen omistanut.

Kun käytte ostoksilla, esim. ruokaa, niin ette sano, että lunastin kassillisen ruokaa, vaan ostin.

 

Sellaista lunastetaan, joka on joskus ollut omaa, mutta joutunut esim. velan tai jonkun muun syyn takia muille, se hankitaan takaisin maksamalla lunastushinta, pantattu esine lunastetaan.

Jeesus kuitenkin lunasti meidät paljon arvokkaammalla kuin lunastettavan arvoisella.

Hän lunasti meidät omalla verellään, joka on paljon arvokkaampi kuin koko ihmiskunta yhteensä, ja näin Hän osoitti Isän valtavan rakkauden meihin ihmisiin.

Jumalalle ihmiset

Huomaatteko ettei Jeesus lunastanut itselleen, vaan Isälle.

kaikista sukukunnista

Siihen aikaan käytettiin sukukunta sanaa vain Israelin heimon suvuista.

Jotkut ovat nähneet tässä myös 70 kansaa Nooan jälkeen ja myös Seemin Haamin ja Jaafetin.

Itse ajattelen tämän tarkoittavan Israelin sukukuntia, sillä UT:ssä käytetään usein sanontaa ensin juutalaiselle ja sitten kreikkalaiselle, myös lähetyskäskyssä alkaen Jerusalemista.

Maailmalla ei puhuta sukukunnista, vaan kansoista, kansanheimoista ja kielistä.

Tämä ilmaisu, joka alkaa sukukunnista näkyy muuallakin Raamatussa, ja joissain kohdin se kyllä näyttä tarkoittavan muitakin kuin Israelin jälkeläisiä, mutta ilmeisesti ei tässä.

ja kielistä

Maailmassa on yli 7000 virallisesti tunnustettua kieltä, joten niiden kaikkien kielien puhujien puolesta Jeesus uhrasi itsensä

Ajattele Papua-Uuden Ginean satoja heimoja, Amazonin sademetsien alkuperäiskansoja ja niidenkin Tyynen meren saarten asukkaiden, jotka viime vuona tappoivat lähetystyöntekijän, joka meni heidän luokseen.

ja kansoista

Jeesus sanoi tämä evankeliumi pitää saarnattaman kaikissa kansoissa.

Siitä ei varmasti puutu yhtään kansaa, kun kerran sanotaan ”kaikista kansoista”.

Jeesus osti myös suomalaiset, mutta kuka käyttää tätä etuoikeutta hyväkseen ja valitsee Jeesuksen Herrakseen, valinta jäi meille.

ja kansanheimoista

Suomalais-Ugrilaiset, Indoeurooppalaiset, Seemiläiset + lukemattomat muut.

Daniel profetoi samasta asiasta, samoin Psalmi 2, laitan tähän Danielin.

Dan.7:13. Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. 14. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

10. ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä".

ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme

Tässä näkyy, kuka on tehnyt meistä jotain, Jeesus.

Kenelle tehnyt Jumalalle.

Jeesus ei ole tehnyt mitäs sattuu Isälle, vaan jotain ainoalaatuista, ja kohta näemme mitä onkaan tehnyt.

kuningaskunnaksi ja papeiksi

Jeesus on tehnyt estä kuningaskunnan, ja pappeja ja kuninkaita

1.Piet.2:9 – 10 se näkyy selvästi.

Ymmärrätkö arvosi Jumalan silmissä.

Tällainen ihminen painaa tänä iltana päänsä sinun tyynyysi. Aika arvokas.

Ja he tulevat hallitsemaan maan päällä".

Uskoisin tässä tarkoitettava tuhatvuotista valtakuntaa.

Hyvä lukijani, saavatko nämä veisaajat sisällyttää myös sinut lauluunsa, oletko antanut Jeesuksen lunastaa sinutkin verellään?

 

Näemmekö viikon kuluttua, täällä tai Taivaassa?