Israelin kansalla oli joka päivä suitsutusuhri, eli ehtoouhri.

Siinnä suitsutettiin juuri klo 15.00, ja kun savu nousi, silloin kansan katsottiin saaneen sovituksen.

Jeesus kuoli juuri klo 15.00 uhrin savun noustessa, mutta nyt Jeesus toi sovituksen kansalle kuolemallaan.

Golgatalla tulleista Jumalan vastauksista on profetoitu Psalmissa 3.

Puhun Jumalan vastauksista tarkemmin 21.4. klo 18.00 opetusillassa, joka striimataan, aiheena psalmi 3.

Sitten eräs merkittävä asiaa lisää.

Jeesuksen sijaan kansa vaati vapautettavaksi Barabbasta.

Barabbas merkitsee suomeksi Isän poika.

Symboloi sitä, kuinka silloin Jeesus vapautti ihmiskunnan synnin vallasta.

Vielä pari ihmeellistä vähälle huomiolle jäänyttä asiaa.

Niistä ensimmäinen.

Pilatus oli ensimmäinen, joka tunnusti Jeesuksen kuninkuuden koko kansan edessä.

Hänhän laitatti sen tunnustuksen ristiin kiinnitettynä, kolmella kielellä kirjoitettuna.

Motiivi oli kuitenkin todennäköisesti vain juutalaisten ärsyttäminen, ei todellinen mielipide.

Sitten toinen.

Roomalainen sotapäällikkö ensimmäinen pakana, joka tunnusti Jeesuksen Jumalan Pojaksi.

Myöhemmät kristilliset tekstit kertovat hänen liittyneen alkuseurakuntaan, ja olleen innokas todistaja.