Käyn tässä hyvin lyhyesti läpi koko kuudennen luvun lopun.

Tämäkin on osa 9.82020 Raamattu tutuksi- illassa pitämästäni puheesta Ilm.6:sta luvusta, voimakkaasti lyhennettynä.

Ilm.6:12. Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi,

Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys,

Kaikki käännökset sama.

Nämä tapahtumat alkavat maanjäristyksellä, joka on ilmeisesti suurin, mitä on koskaan ollut.

Palaan tähän, ja kahteen seuraavaan merkkiin myöhemmin.

ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi,

Kaikki käännökset sama.

Tämä on toinen merkki, ja viime vuosina, on puhuttu verikuista, ja uskottu nyt olevan aika, jolloin kuudes sinetti on avattu.

Kerron hieman tietoja verikuista, niin ymmärrätte, ettei tarvitse pitää jokaista verik. merkkinä.

Verikuun aiheuttaja, pöly/hiukkaset. (Nasan laskelma) 5.t vuoden aikana maa on kokenut 12,064 kuun pimennystä, joista 3479 täydellistä (Verikuuta).

Vaikka näyssä on 3 erillistä asiaa, niin kaikesta päätellen on 3 toisiinsa liittyvän asian paketti.

Ensin on valtava maanjäristys, josta nämä kaksi muuta seuraa.

Ilmeisesti maanjäristys repäisee maankuorta niin, että sieltä nousee tuhkaa, kuten tulivuorenpurkauksista.

 

Chilessä oli 60 vuotta sitten 9,5 Rihterin asteen järistys.

Jos tulisi yksi kymmenesosan suurempi, niin maapallo tärisisi useita päiviä, voi tulla milloin hyvänsä seismologien mukaan.

Se voi muuttaa täysikuun veren väriseksi, ja pimentää aurinkoa, kuten Johannes kertoo.

Uskon tämän olevan lähempänä totuutta, kuin jokaisen verikuun pelkäämisen.

13. ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa,

Kaikissa käännöksissä sama sisältö, melkein samoin sanoin.

Tätä on useat tulkinneet ohjuksiksi ja tykistötuleksi, sekä sotilaslentokoneitten hyökkäykseksi.

Kuitenkin pidän todennäköisempänä meteorisadetta, koska näyttää kyseessä olevan Jumalan osoitus, kuinka kaikki on Hänen vallassaan, maa, kuu, aurinko, ja koko avaruus.

Ihmisten aseet eivät voi saada seuraavan jakeen vaikutuksia aikaan.

14. ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa.

Kaikissa käännöksissä sama sisältö.

Tätä monissa selitysteoksissa sanotaan vain kuvainnolliseksi, ettei näin muka voi tapahtua.

Olen kuitenkin aivan varma, että asiat menee juuri näin, kuin Jumala oli kääröön kirjoittanut.

Jumala osoittaa kuinka kaikki on Hänen vallassaan, ja vaikka näin valtavia asioita tapahtuu, niin tässä ei vielä puhuta maailman tuhoutumisesta.

15. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin

Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin

Muut käännökset, sama sisältö.

Tästä on sanottu, eihän luolia ole kaikkialla, joten Johannes puhuu omiaan.

Ei niitä silloin ollutkaan, mutta nykyään on, ne ovat väestönsuojia, ja ovat yleensä maan alla.

 ja vuorten rotkoihin

Muista käännöksistä osa sama, mutta suurin osa, kukkuloiden kallioihin.

Tässä mainitaan jostain syystä vielä kallioihin louhitut suojat, jotka ovat paljon lujempia kuin maahan kaivetut, niitä on Tampereellakin.

16. ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!

 

ja sanoivat vuorille ja kallioille: Langetkaa meidän päällemme

Kaikilla sama sisältö.

Juuri kallioihin ja vuoriin ovat monet mahtavat, ja rikkaat teettäneet väestönsuojat itselleen.

Tässä näkyy kuinka epätoivoisia ihmiset voivat olla ilman Jumalaa.

Luuk.21:26. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.:

kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu

Tämä on hyvin ihmeellinen kohta, kun ajattelee miten kaukana Jumalasta ihmiset elää.

Kohdasta näkyy, että tuolloin on jo toteutunut Jeesuksen sanat, että tämä evankeliumi on saarnattava kaikille kansoille, sitten tulee loppu.

Ihmiset näköjään tietää silloin Jumalaan olevan olemassa, ja tajuavat hyljänneensä Hänet.

Pääkohta tässä on, että ihmiset tunnustavat Jumalan, mutta haluavat vain kätkeytyä, eikä kääntyä Hänen puoleensa.

Kukaan ei näy enää olevan ateisti.

ja Karitsan vihalta!

Kaikilla sama.

Tämä on lähes käsittämätön lausunto, sillä Jeesukseen asema ei ole kovin monelle selvä, etenkin uhriasia.

Nyt sanojat käyttää Jeesuksen ”uhrinimeä”, eli he tietävät Jeesuksen olleen Jumalan uhrikaritsa.

17. Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?"

Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut

Muut, sama, mutta osa sanoo Hänen vihansa.

Vaikka Jumalan hyljännyt maailma sanoo, ei armon Jumala tuomitse ketään kadotukseen, vaan antaa kaiken anteeksi, nyt he kuitenkin tunnustavat Jumalan vihan olemassaolon.

Huomatkaa sanasta ”heidän”, näkyy kuinka kaikki ihmiset tietää myös Jumalan kolminaisuuden, eli tämäkin todistaa, että evankeliumi on silloin saarnattu kaikissa kansoissa

ja kuka voi kestää

Tässä Jumalasta luopunut maailma ihmettelee, kuka voi kestää Jumalan vihan.

Avaan lopuksi yhteenvetona joitain asioita sineteistä.

Ensim. 4 sinettiä lähetti ratsastajia, joiden kohteena olivat ihmiset, ja vain heidän kohdalla sanottiin aina Johannekselle ”tule”.

Todistaa asioiden tapahtuvan eri puolilla maata, ja sen, että maa on pallon muotoinen.

V sinetti/risti oli kokonaan vain marttyyreille, heillä näkyy olevan suuri merkitys Jumalalle.

VI sinetin/ristin avauksen seuraukset jakautuu kahteen osaan.

Ensin osa, joka kohtaa luomakuntaa, sitten ihmisiä, jotka siinnä elää.

Siinä käytiin lyhyesti läpi 6 luku, toivottavasti saitte intoa tutkia enemmän Raamattua, kun näitte kuitenkin vasta osan, kuinka monipuolinen ja valtava, tämäkin luku on.

Vielä tärkeä muistutus Ilmestyskirjan, ja kaikkeen Raamatun lukuun.

Ilmestyskirjan pääsisältö ei ole lopunajat, vaikka niin luullaan.

Pääsisältö on tuoda esiin yhdessä Isä, Poika ja Pyhä Henki, ensimmäinen kerta oli luomisessa.

Jumalan Sanan, lopussa Pyhä Kolminaisuus tulee selvimmin esiin, ja osoittaa kaikkivaltiutensa.

Kun Raamattu alkaa tulla meille todella tutuksi, niin löydämme Jeesuksen, kaikkialta.

Hänet Isä on asettanut välimieheksi ihmisen ja Jumalan väliin.

Moni sanoo, ettei Jobin eikä Esterin kirjassa ole mitään Jeesuksesta.

Tutkin molempia, ja löysin viittauksia Jeesukseen jokaisesta luvusta.

Olen uskonelämäni alusta asti etsinyt Kristusta kaikkialta Raamatusta, ja löytänyt Hänet, kaikista luvuista, niistäkin mistä sanotaan, ettei siellä ole Jeesusta.

Kun luette Ilmestyskirjaa, niin älkää etsikö vain tulevia tapahtumia, etsikää Kristusta, silloin Pyhä Henki voi avata teille paljon muutakin, sitä mitä tarvitsette, nyt tai tulevaisuudessa.

Puhutaan Raamatun Punaisesta langasta ja Kultaisesta langasta.

Minä sanon Ilmestyskirjan olevan ikään kuin Raamatun Kruunu ja huipentuma.

 

Olkaa Siunatut, ja näemme taas, joko maan päällä, tai Taivaassa.