Ilm.6:9. Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli.

Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin,

Kaikilla käännöksillä sama sinetti/risti

Nyt ei enää ole kyse maasta vaan näkymä on Taivaassa.

näin minä alttarin alla niiden sielut,

Kaikki käänn. sama sisältö, osa sanoo heidän olevan alapuolella, ei alla vankina, tai litistettynä.

Samoin monessa käännöksessä oleva muoto ”niitä sieluja” osoittaa, että siellä oli vasta osa heistä.

Nyt VT avaa Ilmestyskirjaa, sillä kaikki VT:n uhrit olivat esikuvia.

Ilmestysmajassa oli alttari 2.Moos.38: alku. vastaa Taivaassa olevaa alttaria

Uhrien veri juoksi alttarin juurelle 3.Moos.4:7. oli esikuvaa näistä marttyyreista.

Taivainen kultainen alttari on Jumalan edessä, siitä on enemmän 2.Moos.8.

Ilmestysmajan ja Temppelin alttarit olivat vain Taivaisen esikuvia ja varjoja.

jotka olivat surmatut

Nämä eivät kuolleet niissä vitsauksissa, joita ratsastajat saivat aikaan, vaan heidät oli tapettu.

Jumalan sanan tähden

Tässä on hieman eri ilmaisuja eri käännöksissä, osa sanoo ”koska heillä oli Jumalan Sana”.

Tämä osoittaa, että hallitsijoiden tahtoon sopeutuva seurakunta ei joudu vainottavaksi, jos joku näitä sopeutujia tappaa, niin sopeutujan sielu ei ole Taivaassa alttarin alapuolella.

Jos meillä on puheissa, ja elämässä Jumalana Sana, niin paholainen vihaa meitä.

ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli.

Tässä näkyy kuinka pimeyden voimat pitää vaarallisena Jeesusta, ja heitä, jotka Hänestä kertoo.

10. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?"

Ja he huusivat suurella äänellä sanoen:

Nyt huomioikaa. Tässä ei sanota ”kukin omalla kielellään”.

Marttyyreja on tullut kaikista kansoista, mutta Johannes kuulee vain yhdellä kielellä, eli Taivaassa kaikilla on sama kieli, tuskin kuitenkaan useimpien UT:n käsikirjoitusten kieli, kreikan koinee muoto. 

Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias,

Kaikissa käännöksissä erilaisia kunnioittavia ja Jumalan suuruutta tunnustavia sanoja.

Kuitenkin kysymys on selvästi kohdistettu Jeesukselle, ei Isälle, käytetyistä nimistä päätellen.

siirrät tuomiosi

Marttyyrit ihmettelevät kuinka kauan Jumala sietää kaikkea syntiä.

Samaa moni uskovakin ihmettelee nykypäivänä, vastaus löytyy Raamatusta.

2.Piet.3: 9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.

ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?"

Huomaa ettei marttyyrit vaadi, vain tiedustelee.

Syyttömästi vuodatettu veri huutaa, kuten Aabelin veri huusi Jumalan puoleen.

Kaikki Vanh. ja Uud. liiton marttyyrit tietävät Jumalan tulevan kerran tuomitsemaan maailman.

I käskykin alkaa ”Minä Herra, sinun Jumalasi olen kiivas Jumala”.

Joukossa taitaa olla siihen asti tulleet marttyyrit, ehkä joku lukijoistanikin.

Veri on tässä monikossa, kuten aina Israelissa oli henkirikoksen kohdalla, koska siinnä katsottiin olevan tulevakin sukupolvi.

Kohdassa näkyy myös se, että Isä on antanut tuomiovallan Pojalle, ja marttyyrit tietävät sen.

11. Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin.

Ja heille kullekin annettiin

Ketään ei jätetty ilman, ei ollut merkitystä millainen ja milloin marttyyrikuolema oli ollut.

pitkä valkoinen vaippa,

Mikä on tuo vaate?

Selitys löytyy Ilm.19:7-8. Se on pyhien vanhurskautus/vanhurskaat teot.

 ja heille sanottiin,

Tässä ei kerrota kuka sanoi, joten se ei ilmeisesti ole merkittävä asia, mutta kuitenkaan ei Karitsa, sillä sen Johannes olisi maininnut.

että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina,

Jotkut käännökset sama, osa pitäkää pieni lepohetki, tai vain levätkää, osa, olkaa rauhallisina.

Osoittaa kuinka marttyyrit ovat Jumalan levossa lähellä Jumalaa.

kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku,

Muut käännökset suurin piirtein sama, mutta osa sanoo työtoveriesi.

joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin.

Tarkoittaa selvästi Jumalan omia, jotka tulee tuon jälkeen kokemaan marttyyrikuoleman.

Maailmassa elää noin 260 milj. krist. eriasteisten vainojen alla.

Suomessakin näkyy jo vahvoja merkkejä.

 

Hyvä lukijani, näemme viikon kuluttua, jos Jumala suo.

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin