Ilm.7:13. Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?"

Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi:

Tämän kohdan kysymyksen ja puheen muotoilu, kuulema osoittaa tutkijoiden mukaan, että ilmestys on annettu vanhalla heprealla.

Ilmestyskirjan todellinen alkukieli on siis ollut vanha heprea, ei kreikka.

Toinen merkittävä asia, joka on opiksi myös meille.

Ei kerrota kuka vanhimmista puhui, se osoittaa, ettei ole pääasia kuka tekee.

Jumalalle merkitsee vain se, että hän tekee, jonka Jumala on asettanut tekemään.

"Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?"

Nämä ovat niitä kaikista kansoista jne, tulleet.

14. Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen". Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

Ja minä sanoin hänelle:

Poikkeuksellista kun Johannes puhuu Taivaalliselle olennolle, ilmeisesti Taivaassa.

Raamattu kertoo tapauksista, joissa maassa puhutaan Taivallisille, kuten esim. Maria.

"Herrani, sinä tiedät sen".

Tässä osa käyttää Herrani sana, osa Isäntäni, ja osa vain tavallista kunnioittavaa herra sanaa, jolla ei tarkoiteta Jumalaa, koska tässä ei ole kysyjä Jeesus, vaan yksi vanhimmista kuten edellisessä jakeessa näkyi.

Johannes ei kuitenkaan ryhdy arvailemaan vastausta, ei taitaisi moni muukaan.

Ja hän sanoi minulle:

Kaikissa sama.

Tämä vanhin puhuttelee suoraan Johannesta, eikä vain kuulu ääni.

"Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat,

Sana vaihtelee hieman eri käsikirjoitusten mukaan.

Käytettyjä ilmaisuja ovat, ”nämä ovat niitä, jotka ovat tulleet siitä valtavasta kärsimyksestä, vaivasta, ahdistuksesta, koettelemuksesta”.

Käytetty kreikan sana viittaa paineeseen, erityisesti sisäiseen ahdistukseen, ahtaaseen tilaan, josta ei tunnu olevan ulospääsyä.

ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

Sanonta osoittaa kuinka on kyse hengellisestä pesusta, eihän tavallinen veri valkaise, vaan tahrii, ja on vaikea lähtemään vaatteista.

Tämä liinavaate on, puhdas ja valkoinen, joka on pyhien vanhurskautus, eli pyhien vanhurskaat teot.

Tämä löytyy Jeesuksen päällä jo. Mark.9: 3. ja hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi, niin ylen valkoisiksi, ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä taida semmoiseksi valkaista.

15. Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä.

Sentähden

Tässä on tiivistettynä se, mitä seuraa tuosta pesusta.

Ei siis minkään aseman eikä ansion mukaan, vaan Jumalan Karitsan veren tähden, ja tämä koskee meitä kaikkia.

he ovat Jumalan valtaistuimen edessä

He eivät olleet aluksi siinnä, mutta saapuivat sen jälkeen, kun enkelit olivat ylistäneet Jumalaa.

Vaikutta siltä, että he ovat saavuttuaan lähempänä Jumalaa, kuin enkelit.

ja palvelevat häntä

Osa sanoo palvelevat, osa palvovat, mutta siinnä on oikeastaan kyse samasta asiasta.

Tästä esikuva oli pappien palvelu Jerusalemin temppelissä, joka oli suurelta osin palvomista.

päivät ja yöt

Tähän sanontaan ovat takertuneet Raamatun väheksyjät.

Tämä on ollut myös selityskirjojen kirjoittajille vaikeasti ymmärrettävä.

Esim. Uudesta Jerusalemista sanotaan, ettei siellä ole yötä, Ilm.22.5.

Yön ja päivän vaihtelu rajoittuu tänne maahan, joten Johannes on ollut Taivaassa katselemassa näkyjä useamman vuorokauden ajan.

Vaikka täällä vaihtui päivät ja yöt, niin palvonta Taivaassa jatkui koko ajan.

Kyllähän Johannes näki sieltä maahan, koska tietää kertoa mitä täällä tapahtui.

hänen temppelissään

Tässä viitataan Temppelin sisimpiin osiin, eli Pyhimpään ja Kaikkein Pyhimpään, mutta tämä tapahtuu ilmeisesti Taivaassa.

ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä.

Tässä on poikkeavia ilmaisuja eri käsikirjoituksissa, ja käännöksen sananmuoto riippuu siitä mitä käsikirjoitusta on käytetty.

Käytettyjä ilmaisuja; on, levittävä telttansa, levittävä telttamajansa, levittävä Liitonmajansa, leiriytyvä heidän ylleen, oleskelee kanssasi, viipyy kanssasi, asuu heidän kanssaan, kulkeva heidän kanssaan, joka on ilmeisesti oikein ilmaisu.

Lähes sama asia eri tavoin ilmaistuna.

16. Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle,

Koko jae on kaikissa käännöksissä hyvin saman sisältöinen, hieman eri ilmaisuin.

Erittelen kuitenkin hieman joitain kohtia.

Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano

Tässä näkyy, ettei Taivaassa ole näitä ruumiillisia tarpeita, kuten ravinnon- tai nesteen tarvetta.

Kuten Raamatussa sanotaan, 1.Kor:40 alku. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita

eikä aurinko ole sattuva heihin

Miksi ei auringon valo satu heihin.

En usko auringon olevan Jumalalla valona Taivaassa, sen Hän loi maapallon elämää varten.

Auringon merkitys on luomakunnalle hyvin paljon muutakin kuin näkeminen.

 

Esim. kasvikunta ei tarvitse aurinkoa näkemiseen, vaan elintoimintoihinsa.

Kaikki väritkin tulevat auringosta, ei yhdelläkään kasvilla ole omaa väriä, se vain heijastaa itsestään pois eri aallonpituisia valonsäteitä, mikään kasvi ei siis ole itsessään vihreä.

Vihreän aallonpituus, joka on 555 nanometriä, estää kasvua, siksi terve kasvi heijastaa ne pois, ja näemme sen vihreänä.

Vihreää pidetään elämän värinä, mutta kuten huomaatte, kaikki ei ole aina sitä miltä näyttää.

eikä mikään helle,

Jumalan kirkkaus ei aiheuta hellettä, sillä se ei johdu valoaalloista.

17. sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä." 

sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä

Sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä,

Tässä on erikoinen ilmaisu, sillä tähän asti Isä istui valtaistuimella ja Karitsa seisoi.

Karitsan kerrottiin myös istuvan Isän oikealla puolella, Kol.3:1, Hepr.8:1, Hepr.12:2. 1.Piet.3:22.

Avaimia tähän asiaan löytyy 1.Kor.15:27 – 28., ja Ef.1.22, niistä pääsee aluksi jäljille.

on kaitseva heitä

Osassa käännöksiä sanotaan, on paimentava heitä, ruokkiva heitä, puolustavaa heitä, vartioiva heitä?

Siellä toteutuu lopullisesti kaikki kohdat, joissa puhutaan Jumalasta paimenena.

Raamatusta löytyy paljon selvennöstä asiaan, tai oikeastaan tämä on niiden täyttymys.

Joitain keskeisimpiä.

1.Moos.49:24, Ps.23:1, Ps.80:2, Jes.40:11, Jer.31:10, Hes.34:12, Joh.10:14, Hepr.13:20.

ja johdattava heidät elämän vetten lähteille,

On kyse muusta kuin maallisesta vedestä.

Tämä olisi aivan oma aiheensa, mutta en mene siihen tarkemmin.

ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä." 

Tämä osoittaa, siellä ei ole mitään surua, tai tuskaa, ei edes muisteta niitä omaisia, jotka ovat eläissään hyljänneet Jeesuksen ja valinneet kadotuksen tien, viettäen siellä ikuisuuttaan.

Nyt on käyty lyhyesti läpi tämä luku, paljon jää merkittävää asiaa, jota ei nyt käsitelty.

Kuten huomasitte Ilmestyskirja ei ole vain tulevaisuutta käsittelevä, vaan sitä löytyy koko Jumalan Sanan totuus ja sisältö.

 

Jos Jumala suo niin näemme viikon kuluttua täällä, tai joskus Taivaassa.

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin