Ilm.7:11. Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä, heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja palvoivat Jumalaa

Ja kaikki enkelit

Aikaisemminhan jo mainittiin 101 milj. enkeliä.

Raamattu ei kerro paljonko heitä kaikkiaan on, ilmeisesti paljon, eikä sillä ole merkitystä.

Johannes näkee tässä kaikki enkelit kerralla.

seisoivat piirissä

Kaikilla muuten sama, mutta joku sanoo, odottivat ja seisoivat piirissä.

Pelastuneiden joukko seisoi isän ja Pojan edessä, mutta enkelit seisoivat piirissä, mutta keiden?

valtaistuimen

Nyt ei mainita Karitsaa erikseen, josta voi päätellä Hänen nyt istuvan Isän oikealla puolella.

vanhinten ja neljän olennon ympärillä

Kaikissa käännöksissä sama asia, mutta osa sanoo, neljän luodun elävän olennon.

heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja palvoivat Jumalaa

Enkelit palvoivat Jumalaa, vanhimmat ja olennot eivät ole mukana, vaan ovat enkelien piirin sisällä.

Tämä rukousasento on näköjään eräs Taivaassa käytössä olevista.

12. sanoen: "Aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, voima ja väkevyys - meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti! Aamen."

 

sanoen: Amen!

Muut. Osa käyttää sanaa Amen, mutta osa sanoo, Totinen tai Totuus.

Molemmathan tarkoittaa Jeesusta.

Tässä enkelit osoittaa alamaisuuttaan Jeesukselle.

Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, voima ja väkevyys - meidän Jumalallemme,

Muut aika sama, ja jopa samassa järjestyksessäkin, vain aramealainen poikkeaa hieman.

Aram. Kirkkaus ja siunaus ja viisaus, ja armojen tunnustus ja kunnia, ja elämä ja pelastus

Huomaa kuinka taas kuinka tulee 7 asiaa, kuten oli ne 7 Jumalan henkeä.

Ilm.5:12. ja he sanoivat voimakkaalla äänellä: "Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman, rikkauden, viisauden, väkevyyden, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen."

Ne ovat näissä kahdessa kohdassa osin eri tavalla, mutta miksi, siinäkin on sanoma, jota en nyt ala avata, koska silloin menisin selityksen puolelle, haluan pysyä Raamatun tutuksi tekemisessä.

aina ja iankaikkisesti,

Kaikissa käännöksissä sama ilmaisu hieman eri käsitteillä ilmaistuna.

Amen!"

Tämä on lähes kaikissa käännöksissä ilmoitettu erisnimenä, eikä jonain loppusanana.

Joissain sana on Totuudellinen/totuus.

Amen onkin eräs Jeesuksen ”vähemmän tunnettuja nimiä”, eikä vain joku sanonta, tai huudahdus.

Hyvä lukijani, haluat varmaan olla kerran Taivaassa iankaikkisuudessa?

anna elämäsi Jeesuksen ja Hänen tarjoaman pelastuksen varaan.

Jos Jumala suo, niin näemme täällä noin viikon kuluttua, tai sitten kerran Taivaassa.

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin