Nyt siirryn psalmeihin, joihin kannattaa tutustua jokaisen uskovan.

Ne eivät ole mitään Vanhan Liiton kirjoituksia, jotka eivät kuulu Uuteen Liittoon, kyllä ne kuuluvat sinne.

Psalmit ovat Raamatun kirjoista se, joka viittaa eniten kaikkiin muihin Raamatun kirjoihin.

Jeesus lainasi näitä, ja Psalmit ovat täynnä kuvauksia eli profetioita Jeesuksesta.

Ilmestyskirjalla on paljon yhteistä psalmeihin

 

Psalmeissa näkyy Golgatan tapahtumat aika yksityiskohtaisesti.

Sieltä löytyy jopa Juudas Iskariot

Psalmeista näkyy luominen, Israelin vaiheet karkoitusta myöten.

Psalmeissa on alku ja loppu, eli alef ja tav = alku ja risti/sinetti.

Siellä on vankilan kahleet katkaissut rukous.

 

Alkuseurakunnan aikana psalmeja ei ajateltu Vanhan Liiton kirjoituksina, vaan Kristuksessa täyttymyksen saaneina rukouksina.

Ensimmäisinä kristillisinä vuosisatoina annettiin jopa ohjeita aloittaa pyhien kirjoitusten lukeminen psalmeista.

Psalmien katsottiin antavan uskovalle oikeat sanat lähestyä Jumalaa.

1.Kor.14:26 kellä laulu (psalmos) osoittaa, että silloin käytettiin psalmeja jumalanpalveluksissa.

Myös Kolossalaiskirjeessä käsketään käyttää psalmeja.

Koetan avata teille Psalmien syvää sanomaa, sitä mukaa kuin Herramme on avannut niitä minulle.

En selitä niitä kovin syvällisesti, autan vain lukijoitani huomaamaan miten suurta sanomaa ne sisältävät, ja innoittaa teitä itseänne lukemaan, ja tutkimaan niitä.

Olen käynyt Psalmeja tarkemmin striimatuissa puheissani täällä seurakunnassa.

Sieltä löytyy tarkemmat selvitykset jo psalmeihin 1 – 4, jokaiseen oma puhe

Ne löytyvät seurakuntamme sivuilta, ja seuraavan puheeni on 15.9 klo.18.00 jos Jumala suo.

 

Tapaamme Viikon kuluttua, jos Jumala suo Psalmit 1 ihmeitä tutkimalla.

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin