Psalmi1:4. Niin ei ole jumalattomien laita, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli lennättää.  

Niin ei ole jumalattomien laita

Mikään, joka on edellä kerrottu ihmisestä, joka on Jumalan yhteydessä, ei sovi jumalattomiin.

Jeesus kertoo heidän kohtalonsa 4:ssä kohdassa, katsotaan ne, mutta ensin mitä psalmi 1 sanoo.

Vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli lennättää.

Ennen kuin tuuli voi lennättää akanoita on tehtävä elonleikkuu.

Ensin leikattu vilja koottiin puimatanterelle, jossa sen yli härkä veti eräänlaista jyrää, joka irrotti jyvät tähkistä, sen jälkeen niitä käsiteltiin viskimellä.

Viskin oli eräänlainen hanko, jolla vilja heitettiin tuulisella ilmalla ylös, ja tuuli sieppasi akanat, jotka ovat kevyitä.

Viljan seassa oli vielä paljon ylimääräistä, kun ensin oli tuuli vienyt akanat.

Tässä näkyy kuinka kaiken maailman tuulet, synti ja harhaopit lennättää jumalattomia.

Luuk.3:17. Hänellä on kädessään viskain, ja hän puhdistaa puimatantereensa. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."  (Matt.3:12 Sama.)

Ruumenet olivat niitä, jotka putosivat maahan jyvien lisäksi, mutta eivät olleet kuitenkaan jyviä, eli ne olivat korsia, ja tähkän runkoja, sisältäen myös rikkaruohojen siemenet.

Ne erotettiin seulomalla tähkän osista ja oljista.

Ruumennet poltettiin, ja aina jos siellä kasvoi lustetta, sillä se oli ainoa tapa tuhota luste.

Pyhä Henki antoi Psalmiin vertauksen tavalla, jonka kaikki ymmärsivät silloin.

5. Sen tähden jumalattomat eivät kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskaiden seurakunnassa.

Sen tähden jumalattomat eivät kestä tuomiolla

Jumalan edessä ei riitä, että on ihmisten mielestä hyvä ihminen, jos synti erottaa meidät Jumalasta, ja Hänen Pojastaan Jeesuksesta.

Jaak.2:13. Tuomio on näet armoton sille, joka ei ole osoittanut laupeutta. Laupeus saa tuomiosta riemuvoiton.

Kuitenkaan laupeus ilman rakkautta Jeesukseen, ei ole se, josta tässä puhutaan, jumalatonkin voi olla laupias

Esim. Punaisen Ristin synnyssä se näkyy.

Solferinossa oli pistintaistelu, jossa 39 000 kaatui, haavoittuneista ei välittänyt kukaan.

Punaisen Ristin perustaja Henry Dunant oli liikemies, joka omaa etua ajaakseen, tuli Solferinoon pyytämään Napoleon III tukea Algerian liiketoimissaan.

Hän kauhistui haavoittuneitten kohtelua, ja alkoi auttaa heitä, siitä syntyi Punainen Risti.

Sen perustaminen ei siis johtunut halusta noudattaa Jumalan Sanaa.

Moni luulee hyvän tekemisen riittävän, sillä Jeesuksen lammas/vuohi kertomuksessa puhutaan vain teoista.

Annan ajattelun aihetta, riittääkö pelkkä laupeus.

Islamilaisissa maissa Punainen Risti on nimellä Punainen Puolikuu, eli Allahin symboli.

Ihmiset, jotka eivät tunnusta Jeesusta Vapahtajaksi, ja lihaan tulleeksi Jumalan Pojaksi, eivät voi olla lampaiden joukossa viimeisellä tuomiolla, vaikka tekevät laupeutta.

Raamatussa mainittu laupeus tarkoittaa meidän uskovien, tekemisiä ja tekemättä jättämisiä.

1.Piet.4:17 sanoo tuomion alkavan Jumalan huoneesta (=seurakunnasta).

Matt.25:31 – 46. Kun minä olin sairaana…

Tässäkin näkyy, kuinka kaiken on tapahduttava rakkaudesta Jeesukseen, tarkempi perustelu on niin pitkä, ja vie sivuun aiheesta, joten jätän sen, mutta ei mikään laupeus ole paha, eikä syntiä.

1.Joh.4:16 sanoo, Jumala on rakkaus.

Koko Raamattu alkaa sanalla Bereshit joka on useimmissa käännetty Sanalla Alussa.

Se myös tarkoittaa ”rakkaudessa”, samoin siinnä näkyy Jumalan nimi Jahve, samoin mies ja nainen, sekä tuli, myös kädet ja naulat

Näin kertoo he, jotka todella tuntee vanhaa hepreaa juuria myöten.

eivätkä syntiset vanhurskaiden seurakunnassa.

Tämä kohta on siirretty nykyään sivuun, mutta Jumalan Sanassa se on.

Jos srk. vaeltaa Jumalan Sanan mukaan, niin ihminen, joka haluaa elää synnissä, tuntee uskovat ahdistavaksi, ja vapauksia rajoittavaksi, eivätkä viihdy heidän parissaan.

Huone ei voi olla pimeä ja valoisa, eikä vaate voi olla puhdas ja likainen yhtä aikaa.

En minäkään viihtynyt ennen uskoontuloani paikassa, jossa Jumalan Sana otettiin todesta.

Ihme kyllä minua häiritsi vielä enemmän muotojumaliset, heitä en sietänyt olenkaan.

Jo silloin ymmärsin, että ihmisen on oltava kumpaa hyvänsä, mutta ei voi olla molempia.

Hyvä lukijani, eihän seurakunta tunnu sinusta ahdistavalta, jos tuntuu niin miksi?

Jumalan Sanassa ja tahdossa vaeltava seurakunta, on osa Kristuksen maanpäällistä ruumista.

Rakenna osaltasi seurakuntaa, ja rukoile sen puolesta, se on Jumalan tahto.

 

Jos Jumala suo niin viikon kuluttua katsotaan kuudennen jakeen hyvin vakavaa sanomaa.