Ps.1:6. Sillä Herra tuntee vanhurskaiden tien, mutta jumalattomien tie vie tuhoon. 

Sillä Herra tuntee vanhurskaiden tien,

Muistattehan Jeesuksen puheen kahdesta tiestä, kaidasta ja laveasta.

Kaita tie on vaikeampi kulkea, se voi aluksi tuntua helpommalta mennä joukon mukana. Kuitenkin se on harhaa, siellä tulee lopulta paljon kärsimystä, ja vie alas kadotukseen.

Tässä näkyy, ettei Jumalan silmissä kannata olla kulkevinaan Taivastietä, jos sitä ei kulje.

Herra tuntee vanhurskasten tien, samoin jumalattomienkin tien.

Kaita tie on Jeesuksen veren viitoittama, ja Jumalan Sanan mukainen.

Se tie vie Taivaaseen, eikä tarvitse pelätä mitä matkalla vastaan tulee.

Kuinka sitten pysymme tuolla tiellä, kun maailma on täynnä vaikka minkälaista ohjetta, mikä on oikea ja luotettava valo, jakeen 1 kohdalla koskettelin tätä aihetta, mutta nyt tarkemmin.

Matt.7:24 "Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään mieheen, joka rakensi talonsa kalliolle.

Matt.7:26. Mutta jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattavissa tyhmään mieheen, joka rakensi talonsa hiekalle

Matt.24:35. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.

Joh.12:48. Joka halveksii minua eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä.

Ps.119:105. Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani.

Sen ajan jalkain lamppu, ei näyttänyt kuin jalkoihin, ja sillä näki vain polun, ettei kompastunut mihinkään.

Jumalan Sana on oikea valo, jolla näkee sen minkä tarvitsee, seuraavan askeleen.

Sanalla Jumala loi maailman, Sana tuli lihaksi, Taivaan sotajoukon edessä ratsastajaa kutsutaan nimellä Jumalan Sana (Ilm.19).

Jeesus on maailman valkeus, joka Hänen valossaan vaeltaa ei eksy, eikä ole pimeydessä.

mutta jumalattomien tie vie tuhoon. 

Kuolemassa menee tyhjiin kaikki heidän suunnitelmansa

Kaikki arvokkaana pidetty menettää merkityksen, mitään ei saa mukaan.

Otan tähän liittyvää Jeesuksen puhetta, jossa on ajattelemaan laittavaa sanomaa.

Ensin RK (Raamattu Kansalle) käännös, sitten arameankielisen 200- luvulta olevan käsikirjoituksen mukaan.

RK: Joh.17:12. Kun minä olin heidän kanssaan, varjelin heitä sinun nimessäsi, jonka olet antanut minulle. Minä suojelin heitä, eikä heistä joutunut hukkaan yksikään paitsi se kadotuksen lapsi, jotta Raamatun sana toteutuisi.

Aramea. Kun minä olin heidän kanssaan maailmassa, minä varjelin heitä sinun nimessäsi, niitä, jotka sinä olit minulle antanut, minä varjelin; eikä kukaan heistä kadonnut, paitsi se Abaddon’n poika, että se kirjoitus täyttyisi.

RK: Ilm.9:11. Niiden kuninkaana oli syvyyden enkeli, jonka nimi on hepreaksi Abaddon ja kreikaksi Apollyon (kadottaja, tuhooja)

Aramea. Ja niiden kuninkaana oli syvyyden enkeli, jonka nimi on hebreaksi Abdo, ja arameaksi hänen nimensä on Shra.

Huomaa syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollyon.

Erikoinen ilmaisu ”kadotuksen lapsi”.

Seuraavassa on taas aramean sanonta Kadotuksen, mutta kuka on Kadotuksen poika.

RK: 2.Tess.2:3. Älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää itseänne. Ensin näet tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi,

Aramea. ettei kukaan pettäisi teitä millään tavalla; ettei se tule ennen sitä kapinaa, ja on ilmestyvä se synnin mies, kadotuksen poika.

Nämä ovat varsin erikoiset kohdat, ja kehen Jeesus ja myöhemmin Paavali viittasi?

Tarkoittiko Hän todellista ihmistä, vai henkiolentoa, kuka on kadotuksen poika?

Mielestäni Jeesus ja Paavali viittaa selvästi Juudas Iskariotiin.

Juudas oli Jeesuksen kanssa, hän näki ja kuuli kaiken, mitä Jeesus teki, ja opetti.

Hänhän sai Jeesukselta vallan riivaajienkin yli, silloin kun Jeesus lähetti 12 opetuslasta.

Tässä psalmin 1 jakeessa 6 näkyy se mitä Juudas Iskariot teki Jeesukselle, ja mitä siitä seurasi.

Juudaksella tulee olemaan osuus myös lopun ajan tapahtumissa.

Johannes Kastaja tuli Eliassa vaikuttaneessa Hengessä, eli Pyhässä Hengessä.

Sitä tarkoitti Elian Hengessä, ei Elialla ollut jotain omaa henkeä, vaan Hänellä oli Pyhä Henki.

Paholainen matkii kaikessa Jumalaa, ja lähettää palvelijansa antikristuksen eksyttämään, ja tämän edellä väärän profeetan.

Kerran Antik. ja väärä profeetta, sekä koko petolauma, tulee valheen isän paholaisen. hengessä.

Jakeessa 5 sanotaan ettei syntiset kestä vanhurskaitten seurakunnassa.

Seurakunta tarkoitti alkuun = yhteen kokoontuneet.

Jeesuksen opetuslapsethan olivat yhteen kokoontuneita = seurakunta.

Juudas ei kestänyt heidän joukossaan, vaan lankesi paholaisen asettamaan rahan houkutukseen, joka näkyy myös Juudaksen lopunajan tehtävässä.

En syvenny nyt tarkemmin tähän suureen kysymykseen, se on niin suuri, että en vielä tartu enemmän.

Hyvä lukijani, onko tiesi vanhurskaan tie, joka tie vie Taivaaseen? 

Näemme viikon kuluttua jos Jumala suo, joko palstalla tai myöhemmin Taivaassa.