Ps.2:3.”Katkaiskaamme yltämme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä.”

Voidaan kääntää myös ”irrottautukaa heidän otteestaan”.

Maailman ihmiset kokee vapautena, elää ilman Jumalaa.

Heidän mielestään Jumalan tahdon noudattaminen rajoittaa elämää, ja heidän ihmisoikeuksiaan.

Tämä näkyy normien muuttumisena, ja etääntymisenä Jumalasta, ja Hänen tahdostaan.

Monet valtiotkin koettavat hävittää kaiken tietoisuuden Jumalasta, ja tuovat uusia epäjumalia, diktaattoreita, maallistumista, tai muka ihmisoikeuksia tilalle.

Eihän ihmisoikeudet ole paha asia, mutta usein niillä tarkoitetaan oikeutta elää synnissä.

Silloin onkin kyseessä kapina Jumalaa vastaan, joka naamioidaan ihmisoikeudeksi.

Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä, kaikissa asioissa.

Sitten tärkeä kohta, jossa viitataan uhkauksiin, mutta kehoitetaan rohkeuteen.

Apt.4:29. Ja nyt, Herra! Katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijoittesi puhua täysin rohkeasti sinun sanaasi. 30. Ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta."

Sitten näkyy psalmin sanoilla lausutun rukouksen tulos.

Apt.4:31. Kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa.

Jumala vastasi rukoukseen, ihmeenä tapahtui vain paikallinen maanjäristys.

Pyhällä Hengellä täyttymisen seurauksena he puhuivat rohkeasti Jumalan Sanaa.

Tästä rohkeudesta ei kukaan puhu Pyhällä Hengellä täyttymisen yhteydessä, mutta Raamattu puhuu.

Rukouksessa viitattiin psalmin 2 jakeeseen 3, ja sama löytyy muualtakin VT:n puolelta, lähes samoin sanoin.

Heidän tärkein pyyntönsä oli voida rohkeasti puhua Jumalan Sanaa, ja sitten vasta tunnusteot.

Tämä on näiden tärkeysjärjestys.

Kumpaa nykyään tavoitellaan enemmän, puhua rohkeasti Jumalan Sanaa, vai tunnustekoja?

Älkäämme ainakaan ikinä sortuko pitämään ”ihmisoikeuksiin” naamioitua synnin teon vapautta tärkeimpänä.

Hyvä lukijani, tarkista arvojärjestyksesi, ovatko ne Jumalan Sanan mukaisia.

 

Viikon päästä täällä taas, jos Jumala suo.