Ennen kuin menen pääaiheeseen, avaan hieman jaetta 6, koska sekin auttaa paremmin ymmärtämään jaetta7.

Ps.2:6. "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni."

Voidaan kääntää myös ”asettanut Minun kuninkaani”.

Siionin Pyhä vuori on Jerusalemissa, ja on ainoa Pyhä vuori.

Kohta viittaa Jeesukseen, joka on Kuningasten Kuningas.

Sen ajan rabbien opetuksen mukaan tämän katsottiin tarkoittavan Jes.25:5 – 9. pitoihin Siionin vuorella.

Tämän taas fariseukset sanoivat koskevan vain heitä, koska sinne pääsee vain täydellisellä Mooseksen lain noudattamisella, jota he muka noudattivat, vaikka todellisuudessa eivät noudattaneet.

Sitten pääaiheeseen.

7. Tahdon ilmoittaa, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.

Tahdon ilmoittaa, mitä Herra on säätänyt.

Tämä toteutui Jeesuksen opetuksissa, ja tilanteissa, joissa Jeesus tunnusti Jumalan isäkseen.

Samoin kohdissa, joissa Hän toi esiin tulevan kärsimyksensä olevan Isän säätämä, vielä Pilatuksen edessäkin.

Joh.19:11. Jeesus vastasi: "Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Siksi sen synti on suurempi, joka luovutti minut sinulle."

Tuossa tulee samalla vastausta erääseen monia vaivaavaan kysymykseen.

Onko joku synti suurempi kuin toinen, ainakin Jeesus sanoo Juudaksen syntiä suuremmaksi kuin Pilatuksen, mutta en mene siihen tarkemmin, on liian laaja aihe.

Hän sanoi minulle "Sinä olet minun Poikani,

Psalmin 2:7 - 8 tulkitsivat myöhemmin Israelin ja Juudan kuninkaalliset seuraavasti.

Daavidin suvun kuninkaan kruunajaisissa, kuningas tulee samalla Jumalan pojaksi.

Siksi psalmia 2, esitettiin heidän kruunajaisissaan.

Opetustaan he vahvistivat seuraavalla kohdalla.

2.Sam.7:14. Minä olen oleva hänen isänsä, ja hän on oleva minun poikani. Jos hän tekee väärin, minä kuritan häntä ihmisvitsalla, ihmisten antamilla lyönneillä.

Tähän harhaan Paavali viittasi Pisidian Antiokiassa, kun hän vakuutti Jeesuksen nousseen kuolleista kirjoitusten mukaan, osoittaen etteivät Israelin kuninkaat olleet Jumalan Poikia.

Hän sanoi vain Jumalan Pojan voivan antaa syntejä anteeksi, Israelin kuninkaat eivät voi.

Ihminen voi kyllä julistaa syntien anteeksiantamista Jeesuksen nimeen, mutta ei antaa anteeksi.

 

Apt.13:32. Me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meille, heidän lapsilleen, herättäen Jeesuksen, 33. niin kuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: 'Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt.' 34. Siitä, että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaa katoavaisuuteen, hän on sanonut näin: 'Annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot.' 35. Sen tähden hän myös toisessa paikassa sanoo: 'Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta.' 36. Sillä kun Daavid oli aikanaan Jumalan tahtoa palvellut, hän nukkui ja tuli otetuksi isiensä luo ja näki katoavaisuuden. 37. Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta. 38. Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttaan julistetaan teille syntien anteeksiantamus 

Huomasitko, jak. 33 sanotaan ”toisessa psalmissa”, Paavali ilmoittaa tässä kyse olevan psalm. 2.

Psalmin jaetta 7, monet tulkitsee tarkoituksella väärin, todistellakseen Jeesusta enkeliksi.

Katsotaan vielä Jeesuksen suuruutta verrattuna enkeleihin.

Hepr.1:5. Sillä kenelle enkeleistä hän on koskaan sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin", ja: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"? 6. Siitä, kun hän tuo jälleen esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit." 7. Enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa liekehtiväksi tuleksi", 

Sitten lisää Jumalan Pojan suuruutta, ja osuutta luomisessa, sekä eroa enkeleihin.

Hepr.1:8. mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi on iankaikkisesta iankaikkiseen, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. 9. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin tovereitasi."  10. Ja: "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat kättesi tekoja. 11. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki kuin vaate, 12. ja kuin viitan käärit ne, kuin vaatteen, ja ne muuttuvat, mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu." 13. Kenelle enkeleistä hän on koskaan sanonut: "Istu oikealle puolelleni, kunnes panen vihollisesi jalkojesi astinlaudaksi"? 14. Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka perivät autuuden? 

tänä päivänä minä sinut synnytin.

Kohta voidaan myös kääntää ”tunnustin Pojakseni”.

Isä tunnusti poikansa kaksi kertaa, ensimmäisen kerran Jordanilla kasteella.

Luuk.3:22. ja Pyhä Henki laskeutui hänen päälleen ruumiillisessa muodossa kuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet rakas Poikani. Sinuun olen mieltynyt." 

Toisen kerran Kirkastusvuorella.

Matt.17:5. Hänen vielä puhuessaan heidät peitti valoisa pilvi ja pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!"

Avaan vielä sanonnan ”minä sinut synnytin”.

I tarkoitus on, kun Jeesus syntyi Neitsyt Mariasta, eikä tarkoita Jumalan luoneen Hänet.

II tarkoitus on päivä, jolloin kasteen jälkeen tuli Taivaasta ääni, johon viittaa toinen käännöstapa, Tunnustin Pojakseni.

Vielä erikseen sanonta ”tänä päivänä”.

Se ei tarkoittanut siihen aikaan vain sitä päivää, joka oli kulumassa, vaan se tarkoitti ”kaikkina tulevan elämäsi päivinä”.

Kohta siis tarkoittaa, että jokaisena tulevana päivänä Jumala tunnustaa Jeesuksen.

Sanoessaan oikealla puolella olleelle ristiinnaulitulle, ”tänä päivänä olet oleva minun kanssani Paratiisissa”, Jeesus tarkoitti, ”kaikkina tulevan elämäsi päivinä”, ei sitä kyseistä päivää.

Kohtaa ”tänä päivänä minä sinut synnytin” on myös käytetty väärin todistelemaan, että Jeesus on luotu, ja viitataan virheelliseen käännöksen -33,

Sananl. 8:30. silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen edessänsä kaikin ajoin;

Siinnä on paha käännösvirhe.

Kohta on mm. Raamattu Kansalle käännöksessä, ja monen muun kielisessä.

San.8:30.silloin minä olin hänen rinnallaan uskottuna, olin hänen ilonsa päivästä päivään ja iloitsin hänen edessään kaikin ajoin.

Käytetty heprean sana ”aamoon” tarkoittaa myös, käsityöläinen, oppipoika, kasvatettava, ammattimies, mestari.

Jeesuksen voi sanoa olleen ammattimiehenä tai mestarina luomisessa, ei siis missään tapauksessa leikkivä lapsi.

Jeesus on ollut aina, eikä Taivaassa syntynyt, eikä luotu, ei ole myöskään enkeli.

Hän on Isän Jumalan Ainoa Poika, Messias, Vapahtaja, syntiemme sovittaja, joka tuli ihmiseksi, ja tehtävänsä suoritettuaan palasi Taivaaseen Isän oikealle puolelle.

Hyvä lukijani, haluathan viettää iäisyytesi Hänen luonaan Taivaan ilossa.

 

Näemme noin viikon kuluttua täällä, jos Jumala suo.