Ps.2:8. Pyydä minulta, niin minä annan kansat perinnöksesi ja maan ääret omiksesi.

Tämä viittaa suoraan lähetyskäskyihin.

Jeesus vahvistaa tämän myöhemmin 4 kertaa, viitaten myös tähän jakeeseen.

 

Matt.28:19. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani/opetuslapseuttakaa.

Kaikille kansoille, vain alku oli Jerusalemissa.

 

Mark.16:15. Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. 

Luuk.24:47. ja parannusta syntien anteeksiantamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Apt.1:8. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.  

Lähetyskäskyt viittaa suoraan psalmiin 2, ”maan ääret omiksesi/aina maan ääriin saakka”.

Tähän sopii kysymys, onko Suomi mainittu Raamatussa? Finland = maan ääri/maan loppu.

No en usko tuossa tarkoitettavan vain Suomea, mutta tietenkin tarkoittaa myös Suomea.

Jotkut lähetystyön vastustajat sanoo, ettei VT puhu mitään lähetystyöstä, se on kehitetty vain Jeesuksen parista maininnasta, ja Paavalin toimista.

Otan VT:n puolelta esimerkiksi 3 kohtaa.

1.Aikak.16:8. "Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, tehkää hänen tekonsa tunnetuiksi kansojen keskuudessa!

Ps.105:4. Sinä päivänä te sanotte: "Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, ilmoittakaa hänen tekonsa kansojen keskuudessa, julistakaa, että hänen nimensä on korkea.

5. Laulakaa ylistystä Herralle, sillä hän on tehnyt jaloja tekoja; tulkoot ne tunnetuiksi kaikessa maassa.

Jes.12:4. Sinä päivänä te sanotte: "Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, ilmoittakaa hänen tekonsa kansojen keskuudessa, julistakaa, että hänen nimensä on korkea.

Nämähän ovat selviä lähetyskäskyjä, niitä löytyy muitakin.

Kuten huomaatte, lähetyskäsky on selvästi myös VT:ssa.

Jos Jumala suo, niin näemme noin viikon kuluttua.

Vähäinen veljenne.