Ps.3:5. Ääneen minä huudan Herraa, ja hän vastaa minulle pyhältä vuoreltaan. Sela.

Ääneen minä huudan Herraa,

Tämä on selvästi profetia, jossa Daavid ei puhu itsestään.

Jaetta tulkitaan usein vertauskuvaksi, mutta kyseessä on profetia Golgatan tapahtumista.

Jeesus huusi, tai puhui Golgatalla kaikkiaan 7 kertaa, 3 ennen pimeyttä ja 4 pimeyden aikana.

Ne kaikki olivat eri asioita merkitseviä, avaan joitain niistä.

Ihmeellinen tuo 7 kertaisuus, se toistuu pitkin Raamattua, I Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan. Eräänä esimerkkinä evank. Johann. mukaan, siinnä löytyy 7 x tuo ihmeellinen 7 kertaisuus.

Jos ei ala löytyä, lukekaa rukoillen, niin kyllä se löytyy.

Ei ilmeisesti kuitenkaan kovin nopeasti, ainakaan kaikki 7.

Koska psalmissa profetoidaan ääneen huudettavan Herraa, siksi avaan kohdan toteutumista.

Joudun ottamaan paljon lainauksia UT:a, että näette kuinka UT ja psalmit liittyvät toisiinsa.

En lainaa, enkä avaa, niitä siinnä järjestyksessä, kuin Jeesus on ne todennäköisesti lausunut.

Tällä vältän sekaantumasta siihen teologiseen kiistan, mikä lausunto on tullut missäkin kohtaa.

Pääasia on huomata niiden yhteys tähän psalmiin.

Aluksi Jeesuksen huuto, jonka merkitystä suurin osa kristikunnasta ei ole vieläkään tajunnut.

Luuk.23:34. Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät."

Tämä tekee tyhjäksi Juutalaisvainojen oikeutuksen.

Se, kuuliko Isä Poikansa huudon ja toteuttiko, näkyy selvästi heprealaiskirjeessä.

Hepr.5:7. Lihansa päivinä Kristus voimakkain huudoin ja kyynelin uhrasi rukouksia ja anomuksia Jumalalle, joka voi pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa (Voi kääntää myös ”mielensä pyhyyden”) tähden.

Sitten toinen huuto.

Joh.19:28. Tämän jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki oli jo täytetty, hän sanoi, jotta Raamatun sana toteutuisi: "Minun on jano." 29. Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat sienen hapanviiniin, panivat sen iisoppiruo'on päähän ja ojensivat hänen huulilleen.

Tämä on profetoitu kahdesti, ensin.

22:16. (alku) Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni on tarttunut kitalakeeni.

Sitten.

Ps.69:22. He panivat koiruohoa ruokaani, ja juottivat hapanviiniä janooni.

Sitten huuto, jossa on monien profetioiden täyttymys.

Joh.19:30. Kun Jeesus oli ottanut hapanviinin, hän sanoi: "Se on täytetty!" Sitten hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Sanoilla ”Se on täytetty”, ei Jeesus tarkoittanut juoman antamista, vaan sen merkitys oli.

 ”Minä olen täyttänyt tahtosi isäni, ja sen mitä varten tulin ihmiseksi maailmaan”

Tämä lausunto ei ole Raamatussa, vaan se on minun kalpea tulkintani.

Sitten vielä eräs Messiaaninen huuto, josta on toinenkin profetia, ensin profetia.

Ps.22:2. ”Jumalani, Jumalani miksi hylkäsit minut”

Israelissa silloin vallitsevan opetuksen mukaan Messias on kerran huutava tämän, ja huuto on oleva eräs Messiaan merkkejä, se kuului, ja sen sai, vain Messias huutaa.

Psalmin 3:5, ja Ps.22:2 toteutuminen

Matt.27:46. Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: "Eeli, Eeli, lema sabaktani?" Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?

Tällä huudolla Jeesus antoi viimeisen Messiaan merkin.

Tämä oli yksi niistä huudoista, joihin jae 5 viittaa.

Otan vielä jonkun Jeesuksen puheenvuoron Öljymäellä ja Golgatalla, jotka ovat jääneet vähälle huomiolle, mutta ovat kuitenkin hyvin tärkeitä, ne eivät ole huutoja.

Näissä näkyy, miten Jeesus huolehtii omistaan, ja mikä on asioiden tärkeysjärjestys.

Joh.19:26. Kun Jeesus näki äitinsä ja tämän vierellä sen opetuslapsen, jota Jeesus rakasti, hän sanoi äidilleen: "Nainen, katso, poikasi!" 27. Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Katso, äitisi!"  Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa.

Tämän tapahtuman merkitys oli siihen aikaan Israelissa merkityksellisempi, kuin suomalaisella kulttuurilla huomaa.

Jeesushan oli esikoinen, ja esikoisen velvollisuus oli huolehtia vanhemmistaan, jopa esikoisen perintöosakin oli kaksinkertainen muihin lapsiin verrattuna, huolenpitovelvollisuuden vuoksi.

Jeesus täytti tässäkin lain viimeistä piirtoa myöten.

Hän siirsi maallisen esikoisuuden Johannekselle, joka tuli näin velvolliseksi Marian huolehtimisesta, Joosefia ei mainita, joten hän oli ilmeisesti kuollut.

Lieneekö siitä johtunut, ettei Johannes kuollut marttyyrikuolemaa, kuten muut apostolit, vaan kuoli karkoituksessa Efesoksessa.

Joidenkin sen ajan kirjoitusten mukaan Maria myöskin kuoli Efesoksessa, Johanneksen hoidossa.

Jeesus piti huolta maallisesta äidistään vielä ristillä

Aikaisemmin tapahtui vielä eräs asia, joka osoitti, kuinka Jeesus piti huolta muistakin omistaan, sillä vangitsemishetkellä Hän pyysi vangitsijoilta näin.

Joh.18:8. Jeesus sanoi: "Minähän sanoin, että minä se olen. Jos te siis minua etsitte, antakaa näiden mennä."

Sitten vielä yksi merkityksellinen tapahtuma, jonka otan tähän, se tapahtui, kun Jeesusta vietiin ristille naulittavaksi, sillä nämäkin ovat Hänen viimeisiä sanojaan, joihin psalmi viittaa.

Luuk.23:27. Jeesusta seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä.

28. Mutta Jeesus kääntyi heihin päin ja sanoi: "Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne. 29. Sillä päivät tulevat, jolloin sanotaan: 'Autuaita ovat hedelmättömät ja ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole imettäneet.'

30. Silloin sanotaan vuorille: 'Kaatukaa meidän päällemme' ja kukkuloille: 'Peittäkää meidät.'

31. Jos näin tehdään vihannalle puulle, mitä sitten tapahtuu kuivalle!"

Tässä Jeesus ilmoitti Jerusalemin tulevan hävityksen, ja Israelin kansan karkoituksen ympäri maailmaa, sekä juutalaisvainot pariksi seuraavaksi vuosituhanneksi.

Siinnä on myös viittaus lopunaikoihin Ilm.6:15 – 17, voitte katsoa Raamatuistanne

ja hän vastaa minulle pyhältä vuoreltaan.

Pyhänä vuorena pidettiin Moorian vuorta Jerusalemissa.

Katsotaan vastauksia, jotka alkoivat jo ennen kuin Jeesus kuoli, ja kuoltua vain kovenivat.

Ristiin naulitseminen tapahtui klo 9.00, Isän vastaukset alkavat pimeydellä klo. 12.00,

Luuk.23:45 Mainitsee auringon pimenneen, joka alkoi klo 12.00.

Ensin tuli pimeys kaiken ylle, 3 h ennen Jeesuksen kuolemaa.

Isän voimallisimmat vastaukset alkoivat klo 15.00, jolloin Jeesus kuolee Temppelin suitsutusuhrin aikana, jonka katsottiin tuovan sovituksen kansalle, samalla päättyi pimeys.

Kuvastaa kuinka Jeesus toi sovituksen, ja voitti kuolemallaan pimeyden vallan.

Sitten lisää Isän vastauksia.

Matt.27:51. Silloin temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Maa järisi ja kalliot halkesivat. 52. Haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös.

Vaikka kuoleman hetkellä tuli voimallinen vastaus, sitä ei sydämeltä pimentyneet ymmärtäneet.

Roomalainen sotapäällikkö ymmärsi, ja niin hänestä tuli ensimmäinen Jeesuksen Jumalan Pojaksi tunnustanut pakana, oletteko huomanneet?

Sela

Tämäkin jae päättyy sanaan Sela, sillä taas Pyhä Henki ohjaa meitä hiljentymään ja katsomaan kuinka Jumala auttaa Poikaansa, se näkyy jo seuraavassa jakeessa.

Hyvä lukijani, oletko huomannut, kuinka ihmeellisiä asioita Jumalan Sana on täynnä.

Tällä kertaa kehoitan sinua lukemaan Raamattua joka päivä.

Jumalan Sana Raamattu on Elämän Leipä, se Jokapäiväinen Leipä, josta puhutaan ”Isä Meidän rukouksessa”.

Sen leivän voimalla jaksat vaeltaa kaidalla tiellä, joka vie kerran kuolemasi jälkeen Taivaaseen.

Ole Siunattu Jeesuksen Messiaan Nimessä ja Veressä!

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin