Ps.4:7. Moni sanoo: "Kunpa saisimme osaksemme jotakin hyvää!" Herra, käännä meihin kasvojesi valo.

Moni sanoo:

Tässä ei puhuta hurskaitten sanovan, vaan sanonta osoittaa yleensä ihmisten puhuvan.

"Kunpa saisimme osaksemme jotakin hyvää!"

Tämä osoittaa tarkemmin kyseessä olevan ihmiset, joille Jumala ei ole tärkein, vaan oma hyvinvointi.

Herra, käännä meihin kasvojesi valo.

Nyt puolestaan kuvaus Jumalan lapsia tarkoittavaksi, joka on erilainen toiveiltaan kuin maailma.

Tämä Herra käännä kasvosi, tulee esiin jo Mooseksen kirjoissa, ja on yksi osa Herran siunausta.

Tämän toiveen katsottiin erottavan Jumalan lapset muista.

Herran siunausta luettiin usein temppelissä, ja siinnähän pyydettiin Heraa kääntämään, ja valaisemaan kasvonsa Israelin kansan puoleen

Laitan sen tähän, siinnä kätkettynä olevan sanoman vuoksi.

4.Moos.6:24.'Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, 25. Herra valaiskoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen, 26. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.' 27. Näin he laskevat minun nimeni israelilaisten ylle, ja minä siunaan heitä."

Heprealainen Herran siunaus sisältää kolme kertaa sanan Jahve.

Sen katsotaan edustavan kolmiyhteisen Jumalan tunnustusta.

Herran siunaus otettiin mukaan Jumalanpalvelukseen, ja on ollut tärkeä kristikunnalle 300- luvulta lähtien, mutta nykyään se alkaa jäädä harvinaiseksi.

Apostolisen perinteen mukaan siunauksen tuleminen todelliseksi edellyttää, että se esitetään ehtoollisen yhteydessä.

Suomessa se on jätetty ehtoollisesta kokonaan pois.

UT:ssa oleva apostolinen siunaus on lähellä edellä laittamaani Aaronilaista siunausta.

2.Kor.13:13. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus (= yhteys) olkoon kaikkien teidän kanssanne!

Kumpaa sinä hyvä lukijani kaipaat enemmän, jotain hyvää maailmasta, esim. esimerkiksi päävoittoa Lotossa.

Vai kaipaatko enemmän sitä, että Jumala kääntää kasvonsa puoleesi.

 

Näin tässä kyselee eräs pieni kulkija.

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin