Kerskailijat, väärintekijät, valheenpuhujat, verenvuodattajat ja petolliset.

 

Ps.5:6. Kerskailijat eivät kestä sinun silmiesi edessä. Sinä vihaat kaikkia väärintekijöitä,

7. sinä hävität valheenpuhujat. Verenvuodattajia ja petollisia Herra inhoaa.

 

Kerskailijat eivät kestä sinun silmiesi edessä

Tulee hyvänä esimerkkinä mieleen fariseus rukoilemassa ehtoouhrin aikaan temppelissä.

Eikä kerskailu ole jäänyt vain tuohon fariseusten aikaan, niitä löytyy nykyäänkin, yhä enenevässä määrin.

Usein kuultu sanonta ”kun minä rukoilin, niin tapahtui sitä ja tätä” on usein, ei aina, peiteltyä kerskailua.

 

Sinä vihaat kaikkia väärintekijöitä,

Tämä kohta osoittaa, ettei ole niin, että Jumala vihaa vain syntiä, eikä vihastu missään vaiheessa synnin tekijään.

Jos ei koskaan vihastuisi synnin tekijään, niin silloin ei Jumala koskaan rankaisisi ketään, mutta Raamatussa on hyvin paljon kerrottu myös Jumalan rangaistuksista.

Jos joku ei usko näin olevan, niin kannattaa lukea tarkemmin Raamattua.

Ei tämä tee tyhjäksi myöskään Jumalan rakkautta, mutta tämän asian tarkempi käsitteleminen veisi monta sivua.

Golgata todistaa myös valtavan rakkauden.

 

sinä hävität valheenpuhujat.

Tämä jae, ja edelliset 5 ja 6 katsottiin alkuseurakunnassa hyvin yleisesi tarkoittavan kristittyjen hengellisiä vihollisia.

Valheenpuhujat ovat Valheen isän (paholaisen) palveluksessa.

Sama näkyy jo Psalmissa 1.

Ps.1:6. Sillä Herra tuntee vanhurskaiden tien, mutta jumalattomien tie vie tuhoon.

 

Verenvuodattajia ja petollisia Herra inhoaa.

Tässä on raju rinnastus, verenvuodattajat ja petolliset ovat samassa joukossa Jumalan silmissä.

Verenvuodattajat ovat tappajia, mutta myöskin petollisuus näkyy olevan hyvin paha asia.

Juudas Iskariot on hyvä esimerkki petollisesta, hän ei tappanut, mutta oli petollinen.

Verenvuodatusta tapahtuu tälläkin hetkellä sodissa.

 

Koska petollisuus näkyy olevan noin raskas synti, niin hieman siitä jotain.

Verenvuodattajallahan tarkoitetaan selvästi tappajia, ja yleinen käsitys on, ettei ole pahempaa, eikä mitään siihen verrattavaa syntiä, jota voisi ajatella Herran inhoavan.

 

Kuitenkin otamme Ilmestyskirjasta usein Laodikean esimerkiksi, senhän Herra sanoo oksentavansa suustansa, ja syynä oli vain, kun ei ollut kylmä eikä palava, sekin osoittaa määrätynlaista inhoa.

Nyt tässä sanotaan Herran inhoavan niin verenvuodattajia, kuin petollisia.

 

Otan esimerkiksi neljä eri petollisuuden lajia, niitä olisi huomattavasti enemmän, mutta otan nyt vain nämä, että huomaatte mitä Herra voi inhota.

Löytyykö näitä nykyaikana, mitä ajattelette?

 

Ensiksi; Ihminen, joka tietoisesti esittää uskovaa, vaikka itse tietää, ettei ole.

Syynä voi olla hyödyn tavoittelu lähinnä yksityisiltä uskovilta, eli Jumalan lapsilta, jotka eivät voi käsittää ihmisen, joka sanoo olevansa uskova, olevankin petollinen.

 

Toiseksi ihminen voi pettää seurakuntaa monella tapaa, ja siinäkin on paljon erilaisia motiiveja. Esimerkkinä tapauksia, joissa itse on sotkenut elämäänsä, ja koettaa saada seurakunnan uskomaan jonkun muun sotkeneen.

 

Kolmanneksi harhaoppien tuojat ovat yleensä sellaisia, jotka esiintyvät kovin hurskaina, ja Jumalaa lähellä vaeltavina, mutta mielessä on eksytys, ja petos on väline, jolla soluttaudutaan seurakuntaan, sekä hankitaan ihmisten luottamus.

 

Neljäs on mielestäni pahin, että pettää Jumalaa.

Se on mahdollista siten, että lupaa Jumalalle jotain, mutta sitten pettää lupauksensa.

 

Tässä viimeksi mainitussa on jokaisella uskovalla tutkimuksen paikka, olenko luvannut Jumalalle asioita, joita en ole sitten pitänytkään.

 

Otan näitä esiin tehdäkseni Raamattua tältäkin osin tutummaksi, kuinka Jumalan Sana ilmoittaa yhdessä lauseessa paljon asiaa.

Näitä tänään mietiskelee eräs vähäinen veljenne!

 

 

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin