Ps.5:9. Herra, johdata minua vanhurskaudessasi vihamiesteni tähden, tasoita tiesi eteeni.

 

Herra, johdata minua vanhurskaudessasi vihamiesteni tähden,

Voidaan kääntää myös ”minua väijyvien tähden”.

Tämä väijyjä on paljon pahempi tilanne kuin vihamies.

Väijyjä ei tyydy vihaamaan, vaan hän etsii tilaisuutta vahingoittaakseen.

Erikoinen pyyntö, ja pyynnön tarkoitus, ei pyydä itsensä vaan vihamiestensä tähden.

Kohta tarkoittaa rukoilijan armahtavaisuutta vihamiehilleen.

Rukoilija toivoo, että nämä näkisivät kuinka Jumala auttaa omiaan, ja hekin tekisivät parannusta sekä turvautuisivat Jumalaan.

Rukoilija luottaa tässä juuri Jumalan vanhurskauteen, jonka vuoksi pyytää johdatusta, että vihamiehetkin tulisivat kääntymykseen Jumalan puoleen.

 

tasoita tiesi eteeni.

Tämä on Kristityn mielenlaatua kuvaava, tai ainakin tällainen sen pitäisi olla.

Hän ei halua rangaistusta niille, jotka väijyvät häntä, vaan pyytää Jumalaa tasoittamaan tien Sanallaan ja avullaan, eikä rankaisemalla vihollisia.

Tässä on samalla kätketty pyyntö Jumalalle, että Hän auttaa toisten uskovien avulla vaikeuksissa.

Meidän tulisi olla toistemme tukena ja apuna heidän vaikeuksissaan, ja pulmissaan.

Jeesus viittaa tähän tien tasoittamiseen opettaessaan ”Isä meidän” rukousta, kohdassa ”äläkä saata meitä kiusaukseen”.

Hän tasoittaa tiemme myös sanallaan, joka ohjaa, rohkaisee ja lohduttaa elämän polun kuopissa ja risukoissa.

 

Tällaisin ajatuksin toivotan teille meidän Herramme Siunausta ja tien tasoitusta.

 

Jospa tavataan täällä noin viikon kuluttua.

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin