Ps.5:10. Sillä heidän suussaan ei ole luotettavaa sanaa, heidän sisimpänsä on turmeltunut. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellään he liehittelevät.

 

Sillä heidän suussaan ei ole luotettavaa sanaa heidän sisimpänsä on turmeltunut.

 

Tässä on varoitus Raamatun asioista keskustellessa erikoisesti ihmisten kanssa, jotka eivät ole uskossa, sekä sellaisten, jotka ovat joskus olleet, mutta hyljänneet Jeesuksen.

Myös harhaoppiset kuuluu tähän ryhmään.

Olen ollut näiden eri ryhmien kanssa keskustelussa, ja todennut tämän psalmin sanat osuviksi.

He voivat lainata Raamattua, mutta vääntävät sen tarkoituksen aivan muuksi, kuten paholainen kiusatessaan Jeesusta erämaassa.

Tämä on viittaus myös eksyttäjiin, tulivat ne miltä suunnalta hyvänsä, yrittäen saada ihmistä samaan hengelliseen rapalätäkköön missä itse ovat.

Siksi heillä ei ole luotettavaa sanaa suussa.

 

Heidän kurkkunsa on avoin hauta,

Tähän kohtaan viitaten, Paavali kirjoittaa roomalaisille pahuudesta.

Room. 3:10. Onhan kirjoitettu: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, 11. ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. 12. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. 13. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, he pettävät kielellään, heidän huultensa alla on kyykäärmeen myrkkyä, 14. heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. 15. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, 16. hävitys ja kurjuus on heidän teillään, 17. ja rauhan tietä he eivät tunne. 18. Ei ole Jumalan pelkoa heidän silmiensä edessä."

 

Tässä Paavali tarkoittaa Jumalan hyljänneiden ihmisten pahuutta.

Koko pätkän luettuanne ymmärrätte tätä psalmia paremmin, ja luettuanne tämän Psalmin ymmärrätte Paavalin sanoja paremmin.

Kerron kyseisestä kohdasta pari alkuseurakunnan tulkintaa, jotka eivät ole ristiriidassa keskenään.

 

Tulkinta 1. He opettivat jakeen tarkoittavan kristityn hengellisiä vihollisia, ja he sanoivat, että jokainen, joka haluaa syventyä Jumalan Sanan totuuteen, saa ihmiset ja riivaajat kimppuunsa.

 

Tulkinta 2. Avointa hautaa jotkut heidän opettajistaan tulkitsivat harhaoppisiksi, jotka houkuttelevat ihmisiä luokseen hengellisesti kuolemaan, kuolevien joukkoon.

 

Olen ollut parissakin seurakunnassa sivutoimisena haudankaivajana, ja tiedän, että hautaa ei kaiveta varalta, vaan aina jollekin määrätylle henkilölle, Raamatun aikoihin suvulle.

Vain tuntematon laitettiin silloin nimettömään hautaan.

Avoin hauta odottaa aina ruumista, joka sinne tulee maatumaan.

Tässä vihamiesten puheita verrataan avoimeen hautaan, mutta mihin vihamiehiin tässä viitataan tällä tavoin.Aivan selvästi sielunvihollisen asialla oleviin, jotka haluaa meidän horjuvan, ja menettävän uskon Jeesukseen, että he saisivat sielumme sortumaan avoimeen hengelliseen hautaan.

 

kielellään he liehittelevät.

Tämän voi kääntää myös ”kielellään he puhuvat valhetta”.

Vielä tämänkin, saman Psalmin jakeiden 5 – 7 lisäksi, suuri osa alkuseurakuntaa katsoi tarkoittavan kristityn hengellisiä vihollisia.

Kyllä nuo houkuttelijat osaavat puhua mahtavia asioita, kuten ihmisoikeuksiksi synnin tekoa, ja vaikka millä tavoin valkaista mustaa syntiä.

Kuitenkin kaikki me ja he seisomme kerran iankaikkisen Tuomarin Herramme edessä, jossa ei kauniit puheet auta, eikä voi puolustautua, kun ne sanoivat niin.

Lue itse Raamattua, ja tule kuulemaan Raamatun mukaista Jumalan Sanan opetusta.

 

Meillä on kerran viimeisellä tuomiolla vain yksi puolustaja, Jumalan Poika Herra Jeesus Kristus.

 

Valitse hänet, ja pysy Hänessä, niin iankaikkisuutesi tulet viettämään Taivaassa, et kadotuksessa!

Tällaista tällä kertaa miettii yksi Kaidan Tien vaeltaja!

 

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin