Tuon tässä hyvin lyhyesti esiin kuinka Jumala on ilmoittanut Sanassaan ristin, jo paljon ennen kuin se näkyi Golgatalla. Ensimmäinen kerta oli uhrikaritsan veren sively ovenpieliin viimeisenä yönä jona Egyptin esikoiset kuolivat. Samassa yhteydessä risti näkyy uhrikaritsan valmistamisessa. Seuraavaksi risti näkyy hyvin selvästi Israelin kansan vaelluksen aikana Siinain jälkeen. Sen jälkeen risti näkyy koko Israelin temppelipalveluksessa, ylipapin käynnissä Kaikkein Pyhimmässä kerran vuodessa, siihen asti kuin temppeli hävitettiin.

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin