Lupaamani yhteenveto luvusta.

 

Jeesus kuvataan tauluissa ja erilaisissa piirroksissa kookkaana, komeana ja siloposkisena, uskonäöltään joka suhteessa moitteettomana. Jeesuksen olemuksesta löytyy joku lyhyt maininta, muutamissa sen ajan roomalaisissa kirjoituksissa. Ne eivät kuitenkaan kuvaile tarkkaan hänen ulkomotoaan tai näköään, vain yksi yhteinen piirre niissä lähes kaikissa löytyy, eräänlainen hyvin voimakas arvokkuus ja vaikutusvaltaisuus.

 

Tämä Jesajan kirjan luku kuvaa selvästi koko Jeesuksen vaikutuksen aikaa, eikä vain ristillä oloa. Jakeissa 2. 3. ja 4 kuvataan selvästi sitä aikaa kun Hän vaelsi maan päällä. Tätä käsitystä vahvistaa Jeesuksen itsensä sanat Luuk.4:23. Parantaja paranna itsesi (miksi tätä olisi käytetty ”täysin terveestä”), samoin Hebr.2: 18. Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. 

 

Jakeet 5, 6, 7 ja 8 kuvaavat ristin tapahtumia.

 

Jakeet 9, 10, 11 ja 12 kätkevät kaiken Jeesuksen kärsimyksen merkityksen. 

 

Jesaja 53 jakaantuu kolmeen eri kokonaisuuteen, sisältäen myös esikuvan uskovan elämästä, ja elämän merkityksestä. Asia on hyvin laaja, mutta tässä lyhyesti pääosat.

 

Seuraava kirjoitukseni alkaa käsitellä Pääsiäistä.