Evankeliumeissa on kerrottu olleen hieman erilaiset kirjoitukset ristin päällä. Mistä tämä johtui?

 

Matt.27:37 "Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas."

Matteus kirjoitti evankeliumin niinkuin Israelilainen Israelilaisia varten, käyttäen todisteena V.T:a 65 kertaa, 43X sanatarkasti, niistä 12 kohtaa osoittaa ennustusten täyttyneen Jeesuksessa, ja lainaa muita Israelilaisten vanhoja pyhiä kirjoituksia. Hän kertoi asioista ja lainasi kohtia jotka oppineet Israelilaiset osasivat yhdistää Mooseksen ja profeettain ennustamaan tulevaan Messiaaseen. Markuksella oli Jeesuksen sukupuu Joosefin puolelta Aabrahamiin osoittaen Jeesuksen kuulumisen nimenomaan Israeliin. Matteus kertoi Messiaan tähdestä ja itämaan tietäjistä koska se oli myös Israelilaisille merkki. Hän ottaa esiin myös monia muita asioita jotka ovat merkkinä Israelin oppineille. Matteus tuo esiin Kristusta Israelin kuninkaana.

Tämän vuoksi hän mainitsee sen osan, joka oli hänen julistukselleen keskeistä. 

 

Mark.15: 26. Päällekirjoitukseksi oli merkitty hänen syynsä: "Juutalaisten kuningas".

Markus todisti ihmeiden ja toiminnan avulla pakanasyntyisille Jeesuksen olevan Maailman Vapahtaja ja Jumalan Poika. Markus ei odottanut lukijoidensa tuntevan kovin hyvin vanhoja juutalaisia kirjoituksia, mutta tuntevan kuitenkin Vanhaa testamenttia. Markus keskittyi lähinnä ihmeisiin, ja muuhun toimintaan joissa näkyi, että on kyse Jumalan Pojasta.

Markus tuo esiin Kristusta Jumalan Poikana ja juutalaisten kuninkaana. 

 

Luuk.23: 38. Hänen päänsä yläpuolella oli myös kirjoitus: "Tämä on juutalaisten kuningas."

Luukas ei ollut Israelilainen. Hän kertoi erilaisia tapahtumia, joissa näkyi, että Jeesus on Maailman Vapahtaja. Hän tuo esiin kuinka Jeesus on myös syntisten Vapahtaja. Hän kirjoitti sukupuun Marian puolelta poiketen Israelilaisesta perinteestä, aloittaen Joosefin apesta Eelistä ja päättää Aatamiin, tuoden näin esiin Jeesuksen Ihmisen Poikana. Luukas on ilmeisesti haastatellut Jeesuksen äitiä Mariaa ja saanut häneltä silminnäkijätietoa, koska hänellä on paljon juuri sellaista mitä vain Maria on voinut tietää. Luukas tuo esiin Kristusta Ihmisenä ja Ihmisen Poikana (Dan.7:13-14), sekä juutalaisten kuninkaana, sillä hän kirjoitti pakana Teofilokselle kirjeenä sen, mitä nyt kutsutaan Evankeliumiksi Luukkaan mukaan.  

 

Joh.19: 19. Pilatus laati tauluun kirjoituksen ja antoi kiinnittää sen ristiin. Siihen oli kirjoitettu sanat: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas." 20. Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Kirjoitus oli hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi.

Johannes kirjoitti juutalaisia, mutta myös muita kansoja varten. Hän tuo esille Jeesuksen Jumaluutta ja työtä kaikkia kansoja kohtaan. Johannes kirjoittaa siten että sen voi ymmärtää missä tahansa kansassa. Esittelee Jeesuksen Jumalan luovana Sanana ja Kaikkivaltiaana, Tienä, Totuutena ja Elämänä (40 kertaa elämänä), Maailman valona, käyttäen itsestään Jumalan nimeä ”Minä olen” useita kertoja. Johannes tuo esiin, kuinka Jeesus on ollut jo ennen aikojen alkua, ja kuinka kaikki on luotu Hänen kauttaan, sekä kertoo koko Jeesuksen toiminnan ajasta tuoden paljon esiin Jumalan armoa ja rakkautta. Armo, rakkaus ja anteeksiantamus tulee täydellisimmin esiin. Johannes kertoo vain niistä tapahtumista, joissa on ollut itse mukana eli silminnäkijä. Hänellä on maantieteellisiä yksityiskohtia, sekä juutalaisten lakien ja tapojen kertomista Israelin ulkopuolella asuvia, sekä ei-juutalaisia lukijoita varten. Johannes tuo esiin Kristusta Jumalana. Kirjoituksessa hän on kiinnittänyt huomiota siihen osaan, jossa näkyy ennustukset Jeesuksesta, sekä siihen, että se oli kirjoitettu kolmella Israelissa vallitsevalla kielellä.

Ero on vain siinnä, mitä kukin evankelista piti pääasiana kirjoituksessa.