Luuk.4: 16. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan. 17. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: 18. "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, 19. saarnaamaan Herran otollista vuotta". 20. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. 21. Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen". 22. Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät; ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Joosefin poika?" 23. Niin hän sanoi heille: "Kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sananlaskun: 'Parantaja, paranna itsesi'; 'tee täälläkin, kotikaupungissasi, niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa'."  24. Ja hän sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupungissaan. 25. Minä sanon teille totuudessa: monta leskeä oli Eliaan aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna kolme vuotta ja kuusi kuukautta ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan, 26. eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan leskivaimon tykö Siidonin-maan Sareptaan. 27. Ja monta pitalista miestä oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naiman, syyrialainen." 28. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagoogassa, tulivat kiukkua täyteen 29. ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. 30. Mutta hän lähti pois käyden heidän keskitsensä.  

 

Tässä tapahtui enemmän kuin länsimainen ihminen näkee, ja ihmettelee, mistä kummasta nuo ihmiset suuttuivat noin kovasti.

 

Jeesus ilmoittaa olevansa Profeettain ennustama Messias johon tämä kirjoitus yhdistettiin. Jeesus liitti VT:n profeetan lupauksen itseensä. Tuleva pelastuksen aika, jonka oli opetettu olevan vasta Messiaan aikana, oli nyt käsillä, eli Messiaan aika oli nyt jo, eikä viidestoista päivä. Kansa tajusi Jeesuksen ilmoittavan olevansa tuo luvattu Messias. Siksi ihmiset ottivat esiin Jeesuksen tunnetun perheen.

 

Toinen vakava rikos ihmisten mielistä oli kun Jeesus toi esiin, että pakanat voivat tulla Jumalan silmissä jopa juutalaisten edellä uskonsa vuoksi. Se oli ennenkuulumaton sanoma. 

 

Usein luullaan ihmisten suuttuneen vain siitä, kun Jeesus jätti lukematta noita jakeita seuraavat jakeet, joissa ilmoitetaan pakanakansojen kohtalosta. Tämäkin oli varmasti lisänä kiukussa, mutta suurin syy oli Jeesuksen suora ilmoitus olevansa luvattu Messias. Sen katsottiin olevan Jumalan pilkkaa.