Matt.5: 18. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. 19. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.

Tässä näkyy myös se, että Jumalan antama laki on kerran katoava, kun kaikki tapahtuu, mutta on olemassa siihen asti.

Mark.13: 31. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

Tässä Jeesus ilmoittaa Sanansa olevan suurempi kuin laki, koska Hänen Sanansa ei koskaan katoa, vaikka laki katoaakin.

Sen ajan (myös nykyjuutalaisuuden) opetuksen mukaan laki oli olemassa ennen ihmisiä, ja olisi voimassa myös iankaikkisuudessa. 

Jumala opettaisi siellä jatkuvasti lakiaan.

Messias ei toisi uutta lakia vaan selittäisi vanhaa. 

Lain tutkiminen on juutalaisille korkeinta elämässä, ja myös kuoleman jälkeen. 

Paratiisin uskottiin/uskotaan olevan Taivaallinen koulu lain tutkimista varten.

 

Matt.5: 20. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. 21. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'. 22. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen. 23. Sentähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, 24. niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi. 

Huomaa vanhurskaus on oltava suurempi kuin noiden, joita pidettiin huippuina.

Jeesus puhuu ensin laista ja sitten sanoo Minä Sanon Teille. 

Toi esiin tässäkin Jumalallisuutensa, ja että Hän on tuo luvattu Messias.

 

Olkaa siunatut Jeesuksen Kristuksen = Messiaan Nimessä ja Veressä.

Tapaamme täällä viikon kuluttua jos Jumala suo.