1) Mooses ja Jeesus syntyi aikana kun Israel oli vieraan vallan alla.

2.Moos.1:8 – 11.                Luuk.2:1 – 5 

 

2) Julma hallitsija päätti, että lapsi oli tapettava.

2.Moos.1:15 – 17.              Matt.2:16 

 

3) Vanhempien usko ja luottamus Jumalaan pelasti hengen Mooses – äiti, Jeesus – Isä.

2.Moos.2:2 – 4.                  Matt.2:13 – 14. 

 

4) Molemmat saivat lapsuuden alussa suojan Egyptistä.

2.Moos.2:10                       Matt.2:14 – 15. 

 

5) Molemmat osoitti suurta viisautta lapsena.

Apt.7: 22.                            Luuk.2:46 – 47. 

 

6) Molemmat oli lempeitä ja nöyriä

4.Moos.12:3                       Matt.11:28 – 30. 

 

7) Molemmat olivat täydellisen uskollisia Jumalalle.

4.Moos.12:7                       Hebr.3:1 – 6. 

 

8) Israel kielsi molemmat hetkeksi.

2.Moos.32:1                       Matt.27:21 – 22 

 

9) Kummankaan veljet ja siskot eivät uskoneet häneen.

4.Moos.12:1                       Joh.7:5 

 

10) Kun Israel oli torjunut heidät, niin pakanat ottivat vastaan.

2.Moos1:15 ja 21               Apt.13:44 – 48  

 

11) Molemmat pyysivät anteeksiantoa Israelille.

2.Moos.32:31 42                Luuk.23:34 

 

12) Molemmat olivat valmiit kantamaan Israelin rangaistuksen.

2.Moos.32:31 – 32.            1.Piet.3:18 

 

13) Molemmat puhuivat Jumalan kanssa kasvotusten.

4.Moos.12:7 – 8                 Joh.1:18 

 

14) Molemmat nousivat vuorelle keskustelemaan Jumalan kanssa, ja ottivat mukaansa läheisiä.

2.Moos.24:9 – 10               Matt.17:1 ja 5 

 

15) Molempien kasvot säteilivät vuorella olon jälkeen.

2.Moos.34:34 – 35             Matt.17:2 

 

16) Jumala puhui molemmille korvin kuultavin sanoin.

2.Moos19:19 – 20.             Joh.12:28 

 

17) Enkelit olivat molempien hautapaikoilla.

Juud:9                                 Matt.28:2 ja 5 – 6  

 

18) Molemmat ilmestyivät elävinä kuolemansa jälkeen.

Matt.17:3                           Jeesus hyvin monia kohtia kaikissa evankeliumeissa ja Apt

 

Tässä on vain osa näitä yhtäläisyyksiä.

Mooses oli esikuva Jeesuksesta.

 

Viikon päästä taas, jos Jumala suo!

Olkaa siunatut Jeesuksen Messiaan nimessä ja veressä.