Ilm.2:17 (loppuosa) Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja valkoisen kiven ja siihen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja.' 

Sitten tuo valkoinen kivi, joka on aramealaisessa käännöksessä velkakirja.  

Syyrian Peschito sanoo, valkoinen merkki. 

Sillä oli kaksi merkitystä, tähän sopii molemmat.  

Yksi merkitys oli seuraavanlainen.  

Kun joku oli oikeudessa syytettynä rikoksesta, ja jos oikeus totesi hänet syyttömäksi, niin hänelle annettiin valkoinen kivi, jossa oli syytös, ja sen yli kirjoitti syyttömyyden todennut, ja vapauttavan tuomion antanut tuomari nimensä.  

Vapautettu sai sen mukaansa, ja voi näyttää sitä niille, jotka saattoivat vielä syyttää häntä siitä teosta, ja näin osoittaa syyttömyytensä.  

Tässä tapauksessa alla syytökset, jotka näkyvät kirjeessä seurakunnalle edellä.  

Olisiko niiden päälle ollut kirjoitettu syyttömäksi todenneen tuomarin nimi (Jeshua Ha Maschia =Jeesus), tuskin, vaan ilmeisesti joku muu Hänen nimistään. 

Emme tiedä, koska tässä sanotaan, ettei tiedä kukaan muu, kuin sen saaja.  

Toinen merkitys, johon Aramealainen käännös viittaa, oli velan anteeksiantaminen, jolloin velallinen sai muutoin tyhjän velkakirjan, jossa oli maininta velasta, ja että sitä ei enää ollut. 

Joskus sen sijaan käytettiin, myös valkoista kiveä, jossa oli velka mainittu, ja sen päällä anteeksiantajan nimikirjoitus. 

Onko meillä valkoinen kivi, jonka päälle on kirjoitettu anteeksiantajan nimi, Jeesus Messias? 

Entä onko velkamme anteeksi annettu, ja päällä anteeksiantajaan nimi Jeesus? 

Nämä meillä on, jos olemme Jeesuksen omia. 

Mitä omatuntosi sanoo, oletko Jeesuksen omana pysynyt. 

Jos olet joutunut vähitellen sivuun, niin palaa, sillä Jeesuksella on valkoinen kivi sinuakin varten. 

 

Jos Jumala suo, niin noin viikon kuluttua tavataan täällä. 

Olkaa Siunatut, Jeesuksen meidän Herramme nimessä ja veressä.