"Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät kuin tulen liekki ja jalat kuin hehkuva vaski.  

Alku on sama kuin muillekin, kirjoita seurakunnan enkelille. 

Alussa annetaan tuntomerkit kirjee lähettäjästä, mutta nyt ensimmäisen kerran Hänet nimetään, Jumalan Poika. 

Moni selitysteos sanoo, puhuja oli enkeli, tässä sanotaan selvästi Jumalan Poika.  

19. Minä tiedän sinun tekosi, sinun rakkautesi ja uskosi, palvelemisesi ja kestävyytesi. Tiedän myös sen, että sinun viimeiset tekosi ovat lukuisammat kuin ensimmäiset.   

Taas näkyy, teoilla on merkitystä, vaikka usein sanotaan, ettei niillä ole mitään merkitystä. 

Efeson kirjeen kohdalla käsiteltiin tekojen merkitystä, ja koska tämä tulee toistamiseen esiin, se osoittaa niillä olevan Jumalan silmissä paljonkin merkitystä. 

Heti perään mainitaan rakkaus, eli tekojen vaikutin pitää olla rakkaus, rakkaus mihin tai kehen? 

Matt.22:37. Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. 38. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. 39. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. 40. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."  

 

Tekojen ja rakkauden jälkeen sanotaan usko, mutta mitä usko on?  

Hepr.11:1. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. 

Joh.3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 

Häntä emme nyt näe, mutta jos pysymme Hänessä, tulemme kerran näkemään. 

Tämän jälkeen Jeesus sanoo palvelemisen.  

Vaikka palvelustyömme olisi hyvin pientä omasta mielestämme, siivousta tai vaikka mitä, silti Jumala näkee, ja muistaa sen. 

Usein palvellessamme seurakuntaa, tai muita ihmisiä, emme huomaa palvelevamme Jumalaa.  

Miten voit palvella – tekemällä Jumalan tahtoa parhaan ymmärryksen mukaan. 

Teossa, rakkaudessa, uskossa, ja palvelemisessa tarvitsemme kestävyyttä. 

Hetken innostus voi mennä ohi, kun tulee vaikeaa, silloin koetellaan kestävyys, onko sitä?  

Lopuksi erikoinen maininta viimeisistä teoista. 

Kyseessä on ilmeisesti srk. joka on hiljaisen alun jälkeen ruvennut toimimaan hyvinkin vireästi, todennäköisesti evankeliointi on voimallista.  

Miten on hyvä lukijani, onko sinulla missään noissa kohdissa parantamisen, tai uudistumisen tarvetta, teoissa, rakkaudessa, uskossa, palvelemisessa, kestävyydessä, viimeisissä teoissa verrattuina ensimmäisiin?

 

Jos Jumala suo, niin noin viikon kuluttua tavataan täällä. 

Olkaa Siunatut, Jeesuksen meidän Herramme nimessä ja veressä.    

Jos haluat kuulla tarkemmin, niin tule Kangasalan Helluntaiseurakunnan rukoushuoneelle 23.10 klo 18.00 niin silloin puhun Filadelfian kirjeestä.