Käsittelen kirjettä Laodikeaan tarkemmin kuin muita, sillä siinnä on paljon nykyaikaan.

Raamattu tutuksi illassa käsittelin tätä kaksi oppituntia, joten tämä on erittäin paljon lyhennetty.

Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja,

Kaikissa käännöksissä sama, Amen on niissä isolla alkukirjaimella, kuten erisnimi.

Amen sanaa ei ole UT:ssa käännetty, koska sillä ei ole täysin vastaavaa sanaa kreikassa, eikä missään muussakaan kielessä.

Tässä kohdassa Amen tarkoittaa Raamatuntutkijoiden mukaan ”totuus itse”.

Jeesus ilmoittaa olevansa itse tuo Amen, eli totuus itse, se on Messiaan eräs peitenimistä.

Myös Raamatun viimeinen sana on useimpien käännösten mukaan Amen.

On pidettävä mielessä, kuka Laodikealle puhuu, kun luetaan, mitä Amen, eli totuus itse sanoo.

Kun käytämme sanaa Amen, on hyvä tietää, se ei ole piste rukouksen lopuksi, tai puhujalle tunnustus ”hyvä, oikein, samaa mieltä”.

Sanoessamme Amen, tunnustamme puhujan sanan olevan Jumalasta.

Isä Meidän rukouksen lopussa on tunnustus, ”Sillä Sinun valtakunta, voima ja kunnia Amen”.

Uskollisessa todistajassa tulee esiin ominaisuus esimerkkinä meille, Uskollinen.

Tämä on tärkeä kaikessa Jumalan Valtakunnan työssä, uskollisuus, ei pelkkä alkuinnostus riitä.

Kaikessa on oltava uskollinen, tehtävässä, ja uskossa jotka Jumalalta on saanut.

Kuitenkin tärkeintä on olla uskollinen tehtävän, ja uskon antajalle.

Totisessa todistajassa näkyy totuus ja luotettavuus, sekä totuudellisuus.

Tämä on pidettävä mielessä, kun luemme mitä hyvänsä Ilmestyskirjan kohtaa.

Kaiken sanoja, ilmestysten näyttäjä, on luotettava ja totuudellinen.

Siksi hänen sanoistaan ei saa ottaa mitään pois muka vääränä, eikä lisätä omia mielipiteitä, muka Jumalan ilmoituksena.

Kaikki mitä Jeesus sanoo Ilmestyskirjassa, on täyttä Jumalan Sanaa.

Hyvä lukijani, luota Jumalan Sanaan sillä Hän itse sanoo.

Jer.1:12. Herra sanoi minulle: "Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen".

Matt.24: 35. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.

 

Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja Veressä.

Tapaamme viikon kuluttua täällä, tai viimeistään Taivaassa!