Juhannusta vietetään kirkollisesti ajatellen Johannes Kastajan syntymäpäivän muistoksi.

Johannes Kastaja on äärettömän hyvä esikuva jokaiselle uskovalle.

Hänen koko tehtävänsä oli julistaa Jeesusta.

Matt.3: 1. Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa 2. ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle". 3. Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'

 

Johannes ei myöskään tavoitellut maallista asemaa, mainetta eikä menestystä.

Matt.3:" 4. Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja.

 

Hän julisti totuutta rohkeasti.

Mat.3:5. Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö, 6. ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. 7. Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? 8. Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, 9. älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. 10. Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.

 

Hän ei pelännyt ketään ihmistä.

Viimeisenä Julisti Herodekselle synnin synniksi, vaikka se tiesi kuolemaa.

11. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 12. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."

 

Hän tunnusti Jeesuksen nimellä, joka kuvasi Jeesuksen asemaa Isän silmissä, ja myös Jeesuksen tehtävää.

Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

 

Lopuksi muistutus meille uskoville, myös niille, jotka luulee jotain olevansa, tai tavoittelee jotain asemaa.

Joh.3: 30. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.

Hyvä lukijani, jätän mietittäväksesi, oletko kuin Johannes Kastaja?

Hän on hyvä esimerkki Jeesukseen omille.

 

Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja Veressä.

Tapaamme viikon kuluttua täällä, tai viimeistään Taivaassa!